Ta galerija je povezana s člank(i)om

Na trasi daljnovoda med Ljutomerom in Ormožem so vodniki že v celoti nameščeni

Lani septembra se je pri nas pričela gradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce-Pince in trenutno na celotni trasi potekajo vse faze izgradnje - gradbena dela, ki so skoraj zaključena, postavljanje jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela.Gradbena dela so skoraj v celoti opravljena, saj so s plitvimi ...

ponedeljek, 29. november 2021 ob 16:32