Okrogla miza Čezmejno sodelovanje in schengenska meja

Okrogla miza Čezmejno sodelovanje in schengenska meja

Prlekija-on.net, četrtek, 7. maj 2009 ob 10:46
Okrogla miza Čezmejno sodelovanje in schengenska meja

Okrogla miza Čezmejno sodelovanje in schengenska meja

Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Murska Sobota in občina Razkrižje sta organizirala okroglo mizo Čezmejno sodelovanje in schengenska meja. Slovenski in hrvaški predstavniki so predstavili primere dobrih praks s poudarkom na sodelovanju na področju turizma. Sodelujoči v razpravi so mnenja, da je sodelovanje na področju turizma zelo dobro, vendar pa ugotavljajo, da schengenska meja sodelovanje ovira.
Stanko Ivanušič
(župan občine Razkrižje) "Želimo si, da bi meja povezovala in ne ločevala. S prijatelji na hrvaški strani meje zelo dobro sodelujemo predvsem na področju turizma in ohranjanja kulturne dediščine. Projekti kot so Festival Pomurje-Međimurje, Tek prijateljstva in drugi so primeri dobrih praks. Seveda pa schengenska meja povzroča neživljenjske okoliščine za posamezne prebivalce naše občine in ovira sodelovanje med našo in hrvaško stranjo. Lahko bi dejal, da je sodelovanje tako dobro kot to dopuščajo okoliščine."

Josip Mikec (predsednik Turistične skupnosti Štrigova – Hrvaška) "Velik uspeh predstavljata Turistična cona Štrigova – Razkrižje in Turistična cona Međimurje – Prlekija. S pomočjo sredstev iz evropskih skladov smo izboljšali naše turistične kapacitete in vzpostavili pogoje za ohranjanje kulturne dediščine. Povezovanje obmejnih krajev omogoča lažje črpanje evropskih sredstev. Schengenska meja ovira naše turistično sodelovanje. Za primer lahko navedem vzpostavitev izven-mejnih prehodov za namen turizma, ki jih ta ureditev onemogoča."

Rudi Grula (tajnik Turistične skupnosti Međimurja in predsednik Ekološke organizacije Lipa - Hrvaška) "Kot primer dobre prakse lahko izpostavim projekt Mlinarske poti. S pomočjo tovrstnih projektov izboljšujemo ekonomski in socialni položaj naše regije. Sodelovanje s kolegi iz Slovenije je naravnost odlično. Izmenjava stališč in medčloveški odnosi so na visoki ravni. Prizadevali si bomo, da bi izpeljali še več dobrih projektov s pomočjo katerih izobražujemo naše turistične delavce in izboljšujemo turistično infrastrukturo. Na Hrvaškem je osnovni problem, da nam močno primanjkuje lastnih sredstev za sofinanciranje projektov za katere je možno pridobiti evropska sredstva."

Goran Šoster (direktor Prleške razvojne agencije) "Slovenija in Hrvaška imata vse pogoje za dobro sodelovanje v skupnih projektih. Za prihodnost bi izpostavil pomen programa Leader (povezavoanje LAS). Le s kvalitetnimi projekti lahko učinkovito črpamo sredstva, ki so nam na voljo, zato se moramo še bolj povezati, saj je to bistvu uspešne prijave na programe za razvoj podeželja."

Branko Resman (župan-načelnik občine Štrigova – Hrvaška) "Smo prijatelji in še vedno imam občutek, da živimo v skupni državi. Vladam obeh držav lahko le predlagam naj končno rešite vse težave. Pri projektih se učimo od Slovenije in naši slovenski prijatelji nam pri tem pomagajo. Schengenska meja predstavlja oviro in ponekod vzpostavlja neživljenjske razmere."

Alojz Sok (župan občine Ormož) "Ljudje z obeh strani meje smo obsojeni, da živimo skupaj. Želim si, da bi Hrvaška kmalu postala članica EU. V prihodnosti se nadejam organizaciji čudovitih druženj ljudi z obeh strani meje."

Jurij Borko (župan občine Središče ob Dravi) "Smo nova občina, vendar že ugotavljamo napredek na vseh področjih, tudi pri čezmejnem sodelovanju. Dobro sodelujemo s sosednjima občinama Nedelišće in Gornji Mihaljevec. Trenutno smo najbolj aktivni na kulturnem področju, pričakujem pa, da se bomo v bližnji prihodnosti še bolj povezali, tudi s pomočjo evropskih sredstev."

Silvana Cerovec (strokovna delavka občine Gornji Mihaljevec – Hrvaška) "V naši občini naš čaka še veliko dela. Želimo pridobiti status turističnega mesta. Zelo dobro sodelujemo z občino Središče ob Dravi. Še posebej pa se moram zahvaliti Goranu Šosterju za izjemno pomoč pri nekaterih projektih."

Franc Slokan (podžupan občine Ljutomer) "Sam sem pred leti aktivno sodeloval pri projektu schengenske meje. Moram poudariti, da bi lahko bila omenjena ureditev še strožja. Vsekakor si želimo, da bi še uspešneje sodelovali pri različnih projektih in na ta način spodbudili čezmejno sodelovanje in razvoj."