Idejna zasnova mrliške vežice Ljutomer

Ljutomer dobi novo mrliško vežico

Dejan Razlag, ponedeljek, 11. maj 2009 ob 14:23
Idejna zasnova mrliške vežice Ljutomer

Idejna zasnova mrliške vežice Ljutomer

Predstavniki občine Ljutomer in arhitekt Darko Štrakl so predstavili osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru ter idejno zasnovo ureditve pokopališča in mrliške vežice. Ljutomersko pokopališče bi naj tako v prihodnje dobilo mrliško vežico, veliko nekaj več kot 500 kvadratnih metrov. Predvidena vrednost celotnega projekta je 2,6 milijona €.
Opis zasnove

Narejena je nova os pokopališča. Sicer obstoječa pot od severa proti jugu se povdari z vrsto cipres, ki se zaključijo v na novo z okroglo ploščadjo urejenem vhodu na pokopališče iz južne strani. Preko ceste se pot nadaljuje do parkirišč, ki so planirana na južni strani pokopališča.
Pravokotno na omenjeno os je v smeri zahoda urejen drevored, ki vodi do vežice na zahodnem koncu pokopališča na sedanjem makedamskem parkirišču. Levo in desno od drevoreda se pusti zelenica.
Za vežico na sedanjem saniranem smetišču je možnost razširitve pokopališča v bodoče.
Na vzhodnem delu se zasadijo večja drevesa, da zakrijejo poglede na hiše in hale preko regionalne
ceste.
Novo nastale površine so namenjene za zelene grobove ali žarne grobove. Dosti površin nam nudi tudi precej dolgi žarni zid na jugu in vzhodu nove ureditve pokopališča. Žarni zid bo narejen v kombinaciji fasadne opeke in kamna.
Predvideni so prostori za počitek, skupna grobišča in prostor za raztros pepela.
V neposredni bližini vhoda v pokopališče je posebno parkirišče za invalide, taxi, v bližini vežice pa parkirišče za svojce umrlih.
Na mestu kjer je že sedaj voda se uredi še delno zakriti prostor za odpadke.
Glavne osi, torej drevored cipres in drevored proti vežici ter vhodni okrogli prostor so tlakovane z granitnimi kockami, ostale večje poti z betonskim rustikalnim tlakovcem. Z pravilnimi nagibi se zagotovi odtok vode. Glavne steze so osvetljene z diskretno svetlobo stoječih svetilk, uporabijo se tudi talne svetilke. Oblika svetil, kakor tudi ostala oprema - klopi, koši, stojala za kolesa in podobno se predvidi v izvedbenem projektu.

Vežica

Prilagojena je projektni nalogi oziroma dogovorjenim spremembam z vsemi zahtevanimi elementi:
- poslovilni prostor velikosti do sto ljudi
- 2 prostora za žare, 2 prostora za krste,
- 1 večnamenski prostor (vežica, kapelica, razstava prodajnih artiklov...)
- 2 manjši kuhinji
- sanitarije
- prostor za duhovnika
- prostor za pogrebce

V širini zaprtega dela vežice na južni strani ob cesti je ločen prostor namenjen za hrambo orodja, garažo ali mogoče trgovino. Prostor je iz dveh strani stisnjen pod brežino in pokrit z zeleno streho. V bistvu bo izgledal, kot da je vkopan v hrib.
Zaenkrat stara vežica še ostaja. Ne bi je smeli porušiti, razen če bo to potrebno zaradi statike starega objekta. Uporabi se kot priročna trgovina s svečami in cvetjem ter pripadajočimi artikli.
Osnovna zamisel zasnove vežice je večji krožni prostor, ki ima možnost zapiranja oziroma odpiranja in povezave z zunanjim pokritim prostorom. Iz njega je dostop do vežic. Do vežic pa je dostop tudi iz zunanje strani, tako je dosežena tudi zahtevana intimnost prostorov. Imamo večji zunanji pokriti prostor, ki jasno deli tloris na dvoje. Zunanjo in notranje, ki se prepleta in kombinira z zapiranjem vrat.
Vhod v pomožne prostore je iz zunanje strani.
Zunanji gabarit strehe je kvadrat. Streha je dvojna. Večja, ki pokriva glavnino ima majhen naklon in je iz bakrene pločevine na lepljenih lesenih nosilcih, ki krožno izhajajo iz centra kroga.
Nad centralnim krožnim delom se dviga klasična dvokapnica iz opečne kritine. Sleme je v smeri vzhod zahod. Strešni jakerji s katerimi razbijamo večjo strešno površino so čistih ravnih linij. Možne so varijante z raznimi stekli, tudi barvnimi vitraži.
Zidovi so grajeni iz opečnih modulov z dodatno termo izolacijo in fasado iz žganega ali peskanega sivega peščenjaka. Streha je lesene konstrukcije, stebri so betonski. Velike steklene površine so zaščitene z elementi iz železa. Iz železa je tudi pergola na kateri je zasajena divja trta. Brajda z trto se mi zdi pomemben element, kot eden vidnejših simbolov Prlekije.
Tlaki so iz plemenitih granitov.

Gre za kombinacijo klasičnih in modernih materialov, kakor tudi klasičnih in modernih oblik.

Popis kvadrature

Čajna kuhinja 1 - 9,97 m2
Čajna kuhinja 2 - 9,97 m2
Duhovnik - 12,02 m2
Garderoba - 12,02 m2
Poslovilni prostor - 122,38 m2
Predprostor - 24,14 m2
Večnamenski prostor - 28,17 m2
Vežica - 95,99 m2
WC 1 - 6,18 m2
WC 2 - 6,18 m2
Zunanji pokriti prostor - 227,51 m2

Skupna površina - 554,53  m2