Razgledni stolp Vinarium-Lendava generator nadaljnjega razvoja turizma v Lendavi

Poleg Bogračfesta, Lendavske trgatve in mednarodne konference, je letos v ospredju otvoritev 53,50 m visokega razglednega stolpa, ki predstavlja velik doprinos k nadaljnjemu razvoju turizma v Lendavi

Prlekija-on.net, torek, 11. avgust 2015 ob 13:16
Vodstvo občine Lendava in organizatorji prireditev so v torek, 11. avgusta, predstavili dogajanje v okviru Festivala Vinarium-Lendava, ki turistično-kulturne dogodke, ki se bodo v Lendavi odvili v avgustu in v začetku septembra, povezuje v celovito zgodbo.

Mag. Anton Balažek, župan Občine Lendava, Monika Bači, direktorica prireditve Lendavska trgatev 2015, in Igor Kolenko, direktor prireditve Bogračfest 2015, so spregovorili o otvoritvi razglednega stolpa Vinarium Lend(a)va, Mednarodni konferenci Kultura in turizem in predstavili letošnji Bogračfest ter Lendavsko trgatev.

Poleg že tradicionalnega Bogračfesta, Lendavske trgatve in mednarodne konference, tokrat z naslovom Kultura in turizem, je letos v ospredju otvoritev 53,50 m visokega razglednega stolpa, ki predstavlja velik doprinos k nadaljnjemu razvoju turizma v Lendavi in regiji. Stolp, s katerega pogled seže v štiri države, bo osrednja stičiščna turistična točka Lendave, kjer bo zaživel tudi gostinski lokal in kjer bo moč poskusiti lokalno pridelano hrano in vino. Pozitivni učinki stolpa, ki ga je v veliki meri sofinancirala Evropska unija, so že vidni na področju zaposlovanja, sam stolp pa prinaša izjemne potencialne možnosti rasti gospodarstva, zlasti na področju turizma.

Mednarodna konferenca Kultura in turizem, petek, 28. avgust
Vsako leto občina Lendava organizira mednarodno konferenco. Letošnja je poimenovana Kultura in turizem. Na njej bodo kulturni in turistični predstavniki iz različnih držav osvetlili primere dobrih praks iz različnih okolij. Letošnja konferenca, namenjena strokovni javnosti, bo v znamenju predavateljev iz madžarskega Pécsa, ki je bil leta 2010 Evropska prestolnica kulture, avstrijskega Gradca in Đurđevca na Hrvaškem. Letošnja častna pokroviteljica konference je ministrica za kulturo Republike Slovenije, mag. Julijana Bizjak Mlakar, na konferenci pa bo sodeloval tudi nekdanji predsednik republike in častni občan Lendave dr. Danilo Türk.

Na sami konferenci je predviden tudi podpis pogodbe za razstavo Mirója v Lendavi.

Bogračfest 2015, sobota, 29. avgust od 9. do 23. ure
Bogračfest je največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji in že od leta 2005 privabi v Lendavo na tisoče obiskovalcev. Zadnja leta se te tradicionalne kulinarične prireditve v Lendavi udeleži več kot 100 tekmovalnih ekip, obiskovalci pa lahko uživajo v vrhunski kulinarični ponudbi in pokušanju odličnih lendavskih vin.

Od leta 2011 je Lendava tudi svetovna prestolnica bograča. Prireditev z laskavim nazivom vsako leto privabi tekmovalce iz več držav; tako tekmovalne ekipe, ki pripravljajo slastne bograče iz istih sestavin, prihajajo iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Tekmovanja se lahko udeležujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, posamezniki in društva, ekipe pa so sestavljene iz kuharja in dveh pomočnikov. 6-članska ocenjevalna komisija bo budno spremljala in ocenjevala tekmovalce in nato zvečer razglasila zmagovalce v kategorijah »Mojster bograča« in »Najlepše urejeno tekmovališče«.

Obiskovalci bodo na 4 info točkah lahko kupili žetone za degustacijske bograče, tam pa bodo prejeli tudi vse informacije o prireditvi in načrt tekmovališča, ki ga bo sestavljalo 100 tekmovalnih mest v starem mestnem jedru. Kot vsako leto, se tudi letos obeta bogat spremljevalni program, mdr. bo poskrbljeno za animacijo otrok v mestnem parku, za zabavni program na glavnem odru, kjer bodo ob 20.30 razglasili tudi rezultate tekmovanja. Obiskovalcem bo na voljo tudi 8 kulinaričnih otokov s komercialno ponudbo, poleg hrane pa bo na 4 kulinaričnih otokih moč poskusiti tudi odlična lendavska vina.

Otvoritev stolpa Vinarium Lendava, sreda, 2. september
Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki je zgrajen na griču v Lendavskih goricah, bo s svečano otvoritvijo 2. septembra predan uporabi. Stolp okrogle oblike, visok 53,50 metra, s pritličjem in devetimi etažami, je projektiral Oskar Virag, univ.dipl.inž.arh., iz arhitekturnega biroja Vires d.o.o. Tlorisna velikost stolpa znaša dobrih 293 m3, sam stolp pa ima jekleno strukturo z armirano-betonskim pritličjem, na vrhu pa je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo.

Stolp, ki so ga gradili od januarja do julija letos, bo lahko naenkrat sprejel do 50 obiskovalcev, ti pa se bodo lahko nanj povzpeli po 240 montažnih stopnicah ali s pomočjo dvigala. V pritličnem delu bo za obiskovalce na voljo gostinski lokal, vključno s spominki in informativno točko, ob stolpu pa bo v hiškah na voljo še lokalna kulinarična in vinska ponudba.

Vrednost gradnje je znašala 1.741.643,37 EUR, projekt pa je sofinancirala tudi Evropska unija in sicer z 950.775,32 EUR. Projekt Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice je bil prijavljen na VII. razpisu: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014.

Razgledni stolp Vinarium Lendava je tudi prvi gradbeni projekt v Sloveniji, kjer se je uporabil t.i. model B I M. Gre za Informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM)in predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu po načelih trajnosti in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski cikel objekta. S trajnostnimi pristopi v načrtovanju in gradnji objektov povečujemo varčno rabo energije in virov z najmanjšimi možnimi negativnimi vplivi na okolje in ekosisteme. V sklopu BIM-a so celoten projekt gradnje snemali 24 ur na dan in zanimiv ter izčrpen video kolaž o sami postavitvi stolpa bo kmalu dostopen tudi na spletni strani vinarium-lendava.si, ki bo sicer osrednja informacijska spletna točka samega stolpa. Na spletni strani bodo na voljo vse informacije o stolpu in njegovi ponudbi.

Projekt atraktivnega razglednega stolpa, ki predstavlja unikatno turistično infrastrukturo v Prekmurju in širše, bo obogatil turistično ponudbo in povečal število obiskovalcev v Lendavi, kar bo imelo pomemben učinek na nadaljnji razvoj turizma in lokalnega gospodarstva. V okviru projekta pridobljena infrastruktura bo javna turistična infrastruktura in kot turistični produkt vključena v ponudbo občine in širše regije. Projekt neposredno prinaša tudi nova delovna mesta.

»Razgledni stolp kot atraktivna turistična znamenitost, ki bo nedvomno povečala število domačih in tujih gostov, predstavlja tudi platformo za nov zagon Lendave kot turistične, kulinarične in kulturne destinacije. Razgledni stolp ne simbolizira zgolj prijateljstva narodov štirih držav, ki jih lahko uzrete z vrha stolpa, ampak prinaša realne temelje za poglobitev ne samo čezmejnega sodelovanja, ampak tudi sodelovanja na lokalni in regionalni ravni. Stolp kot osrednja, nova točka turistične ponudbe v mestu pa predstavlja tudi stičišče vseh lokalnih ponudnikov s področja turizma, kulture, gospodarstva. Verjamem, da bodo vsi ti deležniki z novo zgodbo, ki jo prinaša razgledni stolp, prepoznali priložnost za sinergijo in izjemen potencial za razvoj ne samo Lendave, ampak širšega območja. Ne nazadnje tudi sam stolp s svojo simboliko pletenja nakazuje povezovanje in dopolnjevanje v enovito zgodbo,« je poudaril lendavski župan mag. Anton Balažek.

S tem projektom se namreč občina vključuje v širšo turistično iniciativo Pomurja in čezmejnega prostora (Avstrija, Hrvaška, Madžarska) ter aktivno nastopa pri oblikovanju skupnih turističnih produktov. Projekt prispeva tudi k ureditvi okolju prijaznega lokalnega prometa za turiste in lokalno prebivalstvo. Stolp naj bi letno obiskalo okoli 30 do 40 tisoč obiskovalcev.

Sicer pa je ob stolpu, od same svečane otvoritve do Lendavske trgatve, predvideno pestro dogajanje, ki bo obogateno tudi s kulinarično in vinsko ponudbo.

Celoten program, v slovenskem in madžarskem jeziku.

Izbrana upravljalec in najemnik Stolpa Vinarium
Za upravljanje in najem Stolpa Vinarium v Lendavskih goricah sta izmed štirih prejetih prijav bila izbrana Turistična zveza Lendava vabi in Magdalena Rudaš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Radmožancev.

Magdalena Rudaš je bila izbrana za izvajanje gostinske dejavnosti in dogodkov v objektu, za upravljanje stolpa ter izvajanje gostinske dejavnosti in dogodkov izven objekta pa Turistična zveza Lendava vabi.

Najpomembnejši kriteriji pri izboru ponudnika gostinske dejavnosti v objektu so bili ponudba lokalnih produktov, reference in kakovost. Magdalena Rudaš  je z domačimi dobrotami zastopala lokalno kulinariko po vsej Sloveniji, na  Madžarskem, v Avstriji in tudi v Bruslju. Poleg številnih odličij je dobitnica štirih znakov kakovosti za različne izdelke, kar je najvišje priznanje na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Družinsko podjetje, v katerem sta trenutno zaposleni dve osebi, s širitvijo dejavnosti in prevzemom gostinske ponudbe na stolpu načrtuje tudi nove zaposlitve. Zaposlovali bodo predvsem mlade z gostinsko izobrazbo.

Prodajo spominkov in ponudbo v hišicah ob stolpu bo prevzela Turistična zveza Lendava vabi, ki trenutno združuje in povezuje 35 članov in zaposluje dve osebi. Gostinsko dejavnost v lesenih hišicah ob stolpu bodo izvajala vinogradniška društva iz občine Lendava, predvsem ob koncu tedna, ko bo največ obiskovalcev. Povezovanje lokalnih ponudnikov in podan predlog aktivnosti v okviru koncepta, ki povezuje in prepleta štiri države v štirih letnih časih, sta bila odločilna pri izboru.

S Stolpom Vinarium bo vinsko-turistična cesta dobila skupno promocijsko točko, načrtovane aktivnosti in vsebine pa je turistična zveza razdelila v štiri sklope. V sklopu rekreativnih aktivnosti so predvideni teki in pohodi ter kolesarska srečanja; v sklopu vinsko-promocijskih aktivnosti med drugim načrtujejo srečanja in tekmovanja vinorodnih območij Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije, ocenjevanja vin, srečanja vinogradnikov, vinski festival; turistično-podjetniške aktivnosti v prvi vrsti zajemajo prodajo spominkov, organizacijo gostinske ponudbe ob stolpu, trženje in turistično vodenje; kulturno-turistične aktivnosti pa bodo usmerjene v organizacijo likovnih delavnic, foto natečajev, muzej vinogradništva na prostem, festivalov zabavne glasbe, tematskih dnevov.

Za varnost obiskovalcev, izvajanje hišnega reda ter prometnega in parkirnega režima bo skrbela redarska služba Občine Lendava.

Foto: Mediaspeed