Priznanja ob jubileju vinogradništva

Priznanja ob jubileju vinogradništva

Prlekija-on.net, sreda, 13. maj 2009 ob 06:56
Priznanja ob jubileju vinogradništva

Priznanja ob jubileju vinogradništva

Franc Žličar (na sliki levo) in Franc Štrakl sta dobila posebni priznanji ob 35-letnici Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer.

Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je naslednik leta 1872 ustanovljenega Vinorejskega društva Ljutomer, je ob 35-letnici delovanja pripravilo slovesnost, na kateri so predstavili zgodovino društva, podeljena pa so bila tudi številna priznanja. Omenjeno društvo, ki je leta 1986 kronalo prvo vinsko kraljico v takratni Jugoslaviji, so kot predsedniki vodili Slavko Žalar (1974-1989 in 2000-2008), Cvetka Sakelšek (1990-1999) in sedaj Miran Torič. 
Na slovesnosti, kateri je v družbi ljutomerske vinske kraljice Sanje Klenar prisostvovala tudi sedanja slovenska vinska kraljica Karolina Kobal, sta posebni priznanji za 35-letno aktivno delo v društvu prejela Franc Štrakl in Franc Žličar, ob 15-letnici društvenega ocenjevanja vina pa so bili nagrajeni Slavica Šikovec, Anton Vodovnik, Slavko Žalar, Cvetka Sakelšek in Terezija Štrakl.