Pričetek izgradnje vodovoda Branoslavci - Cezanjevci

Pričetek izgradnje vodovoda Branoslavci - Cezanjevci

Dejan Razlag, četrtek, 4. junij 2009 ob 21:58
Pričetek izgradnje vodovoda Branoslavci - Cezanjevci

Pričetek izgradnje vodovoda Branoslavci - Cezanjevci

Danes, 4. junija, sta župan Občine Ljutomer Franc Jurša ter direktor podjetja Blisk montaža iz Murske Sobote podpisala Pogodbo o izgradnji vodovoda Branoslavci - Cezanjevci. Vrednost projekta je 222.847,54 € z DDV, sredstva pa bosta zagotovila Občina Ljutomer ter Ministrstvo za okolje in prostor, vsak po 50 odstotkov. Vodovod bo zaključen predvidoma 15. julija letos.

Dolžina vodovoda bo 2.222 metrov in bo prvi odsek vodovoda, ki bo zgrajen v okviru obsežnega projekta novogradenj vodovodnih omrežij za oskrbo prebivalstva in ostalih porabnikov z zdravo pitno vodo na področju celotne občine. Vodovod bo zgrajen iz sodobnih materialov večjih premerov, ki bo porabnikom zagotavljal zadostno količino pitne vode, zagotovljeno pa bo tudi dovolj vode za gašenje v primeru požarov.