Sprejem najuspešnejših učencev

Sprejem najuspešnejših učencev

Dejan Razlag, petek, 5. junij 2009 ob 19:08
Sprejem najuspešnejših učencev

Sprejem najuspešnejših učencev

V četrtek, 4. junija je župan občine Ljutomer Franc Jurša v Domu kulture v Ljutomeru sprejel najuspešnejše učence, ravnatelje ter mentorje iz osnovnih šol celotne občine in glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Povabljenih je bilo 67 učencev ter ravnatelji in mentorji šol. Po glasbenem nastopu učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer je župan vse prisotne nagovoril ter učencem ob zaključku šolskega leta 08/09 podelil priznanja in jim v spomin podaril knjigo. Ob tem je poudaril, da je z uspehom generacije zelo zadovoljen in vsem zaželel uspešno nadaljnjo šolanje.
Zahvalil se je tudi učiteljem in mentorjem, ki so skozi vsa ta leta uspešno prenesli svoje znanje na učence.

Šolsko leto 08/09 je tudi leto, ko je prva generacija osnovnošolcev zaključila devetletno šolanje v osnovni šoli v Ljutomeru in Mali Nedelji.