Prihodnje leto kulturno središče

Prihodnje leto kulturno središče

Prlekija-on.net, sobota, 6. junij 2009 ob 06:48
Prihodnje leto kulturno središče

Prihodnje leto kulturno središče

Ob 15. prazniku občine Sveti Jurij ob Ščavnici napovedujejo tudi pomembne naložbe v komunalno infrastrukturo.

S številnimi prireditvami so v občini Sveti Jurij ob Ščavnici obeležili 15. občinski praznik. "Imamo se česa veseliti," je povedal župan te prleške občine Anton Slana, ki je na osrednji občinski proslavi ob prazniku izpostavil postorjeno v minulem letu. Tako so nadaljevali obnovo osnovne šole, s katere so odstranili zdravju škodljivo azbestno kritino, temeljito so obnovili nekaj lokalnih cest in javnih poti, odprli pa so tudi vodovodno pipo na sistemu, ki predstavlja največjo občinsko investicijo.

Lansko leto je občino Sveti Jurij ob Ščavnici prizadelo hudo neurje s točo, ki je uničilo veliko objektov in poljščin v prav vseh 27 vaseh občine. "Člani prostovoljnih gasilskih društev naše gasilske zveze so prispevali ogromno ur brezplačne pomoči. Svoje naloge je opravil tudi občinski štab civilne zaščite, ki je v akciji nudil najnujnejšo takojšno pomoč tako z materialnimi sredstvi, kakor z ljudmi, ki so nesebično pomagali odpravljati škodo še več naslednjih dni in noči. Občinski štab civilne zaščite je s pravočasno oceno nastale škode na objektih ter posredovanjem teh podatkov na Ministrstvo za okolje in prostor dosegel, da smo prejeli krepko preko pol milijona evrov, ki jih je občina nakazala oškodovancem za delno odpravo škode na poškodovanih objektih, v kolikor so lastniki nastalo škodo pravočasno priglasili," se je avgustovskega neurja spomnil Slana.

V svojem nagovoru občanom je Slana izpostavil, da so finančne obveznosti do izvajalcev poravnane, izredno pomemben dokument za prihodnost, občinski prostorski načrt, je v medministrskem usklajevanju, potekajo pa še zaključna pogajanja z graditelji avtoceste v zvezi z njihovimi še nerealiziranimi obveznostmi do našega kraja.

Ambiciozno so si v Svetem Juriju ob Ščavnici začrtali tudi delo za prihodnji dve leti. "Veliko bo obnov lokalnih cest, javnih poti in javne oskrbe z vodo. V prejšnjem mandatu je bil skupen ali povezovalen projekt vseh nas, izgradnja mrliške vežice. V tem mandatu občinskega sveta pa je v ospredju izgradnja prepotrebnega občinskega kulturnega središča s parkom, posvečenim našim najzaslužnejšim prednikom, na lokaciji stare osnovne šole v središču naše skupnosti. Kulturno središče naj bi predali namenu predvidoma do konca prihodnjega leta," je o načrtih spregovoril Slana, ki je med tem že tudi podpisal pogodbo za izvedbo druge faze rekonstrukcije ceste na odseku Terbegovci Brezje v dolžini dva kilometra. Dela bo izvajalo celjsko podjetje Nivo, investicijska vrednost pa znaša 417 tisoč evrov. Občina si je za omenjeno investicijo pridobila evropska sredstva iz sklada za regionalni razvoj, ki projekt sofinancira v deležu do 85 odstotkov upravičenih stroškov.