Dogovorjena izgradnja pločnika Noršinci - Šalinci

Izgradnja pločnika Noršinci - Šalinci

Prlekija-on.net, torek, 9. junij 2009 ob 11:51
Dogovorjena izgradnja pločnika Noršinci - Šalinci

Dogovorjena izgradnja pločnika Noršinci - Šalinci

V preteklosti so bili zaradi povečanih obremenitev v času gradnje avtoceste odseka Spodnja Senarska - Cogetinci in avtoceste Cogetinci - Vučja vas urejeni pločniki s kolesarsko stezo ob regionalni cesti Ljutomer - Noršinci, občina Ljutomer pa je pred kratkim z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC), ministrstva za promet in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) podpisala dogovor o ukrepih v zvezi z zagotavljanjem ustrezne varnosti prometa na regionalni cesti za izgradnjo hodnika za pešce in kolesarske steze še na relaciji Noršinci - Šalinci
Vrednost investicije je ocenjena na okrog 175 tisoč evrov, od tega bo občina Ljutomer zagotovila dobrih 47 tisoč evrov, Dars 82 tisoč, DRSC pa blizu 46 tisoč evrov. Ljutomerska občina ima svoj delež sredstev zagotovljen v rebalansu letošnjega proračuna, kot je sporočil župan Franc Jurša, pa se bo v naslednjih dneh pričel postopek izbire izvajalca za izvedbo potrebnih ukrepov.