Kmalu zaposlitev za 300 mladih - diplomanti pozor!

Cilj razpisa je zaposliti 300 učiteljev - začetnikov in to 174 v zahodni ter 126 v vzhodni kohezijski regiji

Prlekija-on.net, torek, 13. oktober 2015 ob 10:37
Posvet Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Posvet Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

V Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil nedavno organiziran posvet Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in to tik pred objavo predvidenega javnega razpisa, saj bo rok prijave že 17.11.2015.

Vzorno organiziran in s strani diplomantov masovno obiskan posvet je vodila vodja Službe za razvoj kadrov v šolstvu mag. Darinka Cankar. Sama služba je tudi zelo hitro ustrezno odreagirala zaradi izrednega zanimanja zainteresiranih mladih ter prvotno načrtovan en posvet razširila na tri, da so lahko koristnim informacijam prisluhnili kar vsi potencialno zainteresirani posamezniki. Kar štiri prve vrste so bile rezervirane za ravnatelje vzgojno izobraževalnih zavodov, ki pa očitno še zdaleč niso pokazali tolikega zanimanja kot mladi in so te sedeže v celoti zavzeli diplomanti, pa tudi sicer je sedežnega prostora bilo premalo, da so tako kar posedli po tleh in prisluhnili. Kako tudi ne, saj se tristotim zelo kmalu obetajo preko tega razpisa redne zaposlitve v šolstvu za nedoločen čas.

Predviden javni razpis, ki bo objavljen na spletni strani MIZŠ, za izbor operacij se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trgu dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade, specifičnega cilja 8.2.1. Znižanje brezposelnosti mladih.

Cankarjeva je poudarila, da je cilj razpisa zaposliti 300 učiteljev - začetnikov in to 174 v zahodni ter 126 v vzhodni kohezijski regiji. Prijavitelj na razpis je lahko izključno javni vzgojno izobraževalni zavod v katerem je zaposlen izkušen učitelj, ki se bo upokojil najpozneje v naslednjih desetih mesecih. Učitelj začetnik je lahko kandidat - diplomant, ki ima z zakonom in drugimi predpisi zahtevano izobrazbo ter je star do 29 let. Del prijave je načrt usposabljanja in služi za eno izmed meril izbora upravičenca. S 1.1.2016 mora VIZ javno objaviti projektno delovno mesto, učitelja - začetnika pa poiskati z mehanizmi, ki jih določa delovna zakonodaja. Učitelj začetnik se po upokojitvi izkušenega učitelja zaposli za nedoločen čas. Ravno tako se VIZ predvideva avansiranje stroškov te nove zaposlitve, ki na mesečni ravni znaša 1.800 evrov. Za vključene učitelje - začetnike se po veljavni zakonodaji seveda ne sme zahtevati opravljeno pripravništvo, torej ni obvezno. Mimogrede, na posvetu smo tudi izvedeli, da letos MIZŠ ne bo izdalo razpisa za pripravništvo. Natančneje so bile na posvetu tudi objasnjene možnosti opravljanja strokovnega izpita v šolstvu.

Diplomanti so bili pozvani, da že pričnejo z aktiviranjem vsega svojega socialnega omrežja in vzpostavijo čim uspešnejša lobiranja po osnovnih in srednjih šolah oziroma VIZ, vzpostavijo kontakte z ravnatelji ter si tako omogočijo potencialno zaposlitev. Kot se napoveduje, tristotim bo uspelo. Na posvetu so bili tudi predstavniki Mladinskega sveta Ljutomer in Mladinskega centra Prlekije, ki že o omenjeni možnosti po svojih kanalih obveščajo zainteresirano javnost oziroma mlade na območju ljutomerske občine, Prlekije, Pomurja in Podravja v želji, da se jim čim številčnejšim nasmehne sreča in uresniči življenjska zaposlitvena priložnost.

Rudi Stegmüller


Več v Kultura in izobraževanje