Projekt »PUBEC – Štajersko mlado vino« prvič združuje štajerske vinarje v skupnem projektu

S tem skupnim pristopom želijo štajerski vinarji povečati prepoznavnost svojih mladih vin na domačem trgu in v tujini

Prlekija-on.net, petek, 16. oktober 2015 ob 13:09
Predstavitev projekta Pubec

Predstavitev projekta Pubec

Nova blagovna znamka »PUBEC – Štajersko mlado vino« prvič povezuje štajerske vinarje, ki pridelujejo mlado vino. S tem skupnim pristopom želijo štajerski vinarji povečati prepoznavnost svojih mladih vin na domačem trgu in v tujini. Projekt obenem povečuje prepoznavnost Štajerske kot vinorodne dežele in krepi prepoznavnost regije kot vinske, kulinarične in turistične destinacije. Štajerski vinarji se bodo s svojimi »pubeci« predstavili na 1. Salonu štajerskih mladih vin, 2. novembra, od 17. ure dalje, v salonu Audi, Porsche Ptujska cesta Maribor, kar bo prvi celovitejši dogodek v segmentu mladih vin v Sloveniji.

Kaj je »PUBEC«?
S projektom »PUBEC«, kakor se imenuje tudi skupna blagovna znamka, se ustvarja povezovanje štajerskih vinarjev, ki pridelujejo mlado vino. Z enotnim in celovitim pristopom na trgu štajerski vinarji želijo doseči večjo prepoznavnost in moč na slovenskem trgu in tudi na trgu sosednjih držav. Promocija in prepoznavnost vinarjev, ki skupaj nastopajo na trgu ter predstavljajo Štajersko kot glavno destinacijo za mlada vina, ter mladega vina kot posebne »zvrsti« in večja priljubljenost le-tega, sta prav tako pomembna cilja projekta.

Kdo je »PUBEC«?
Pubec – ime, ki ga vsi Slovenci prepoznajo kot nekaj štajerskega. Pubec je štajerski izraz za fanta, dečka. »Pubec« ali fant, kot dorasel mlad moški, v projektu PUBEC nagajivo simbolizira mlado vino. Obenem se poimensko sklada s štajersko regijo, ki jo projekt kot tak tudi povezuje. V enem nazivu povezuje dvoje; v prenesenem pomenu mladostno nagajivost mladega vina in regijo, iz katere le-to izhaja.

27 štajerskih vinarjev pristopilo k projektu skupnega nastopa na trgu mladih vin
K projektu »PUBEC – Štajersko mlado vino« je že pristopilo 27 štajerskih vinarjev. To so: Steyer Vina, P&F Jeruzalem Ormož, Vino Gaube, Vina Joannes, Vina Valdhuber, Dveri-Pax, Vina Frešer, Vinogradništvo Mulec, Turizem Pungračič, Hiša vina Doppler, Vino Leber, Matic wines, Kmetija Fleisinger, Vino Greif, Vino Kupljen Jeruzalem, Vino MAK, Vina Vehovar, Vinogradništvo Vračko, Vila Platana, Dvorsko vino, Kmetija Ferk, Vinogradništvo Cvitanič, Turistična kmetija Toplak, Vinarstvo Hafner, Vino Falot, Hiša vin Emino, Vinotoč Anderlič Borut.

Pobudnik projekta »PUBEC« Borut Cvetko, kreativni direktor Mediaspeeda, izpostavlja, da projekt prinaša v slovenski prostor novost in štajerskim vinarjem z enovitim in celostnim pristopom omogoča razširitev svoje ponudbe tudi v segment mladega vina, kar poprej ni bila praksa oz. so se je posluževali le posamezniki. »PUBEC povezuje vinarje, za kar gre vsem, ki so pristopili k projektu, tako vinarjem, soorganizatorju in partnerjem, velika zahvala. Sam nisem vinar, a sem sinergijo skupnega nastopa vinarjev zaznal že kot soorganizator Salona Traminec. Porodila se je ideja, da izkoristimo veliko praznino na področju mladih vin in tudi po zgledu dobrih praks iz tujine razvijemo unikatno zgodbo na tem področju tudi v Sloveniji, na Štajerskem. Projekt prinaša ogromen potencial za krepitev večje prepoznavnosti tukajšnjih vinarjev in njihovih mladih vin ter njihovih blagovnih znamk in jim daje dodano vrednost. Poleg pospeševanja prodaje mladega vina pod eno blagovno znamko Pubec prinaša tudi racionalizacijo poslovanja in stroškov promocije, na drugem nivoju pa ozavešča ljudi, zlasti mlade, o kulturi pitja vina

Borut Cvetko:

»PUBEC« ne namerava ostati zgolj na Štajerskem, ampak je že za naslednje leto predvidena tudi promocija štajerskega mladega vina drugod po Sloveniji, z njim pa bodo osvojili tudi Ljubljano.

Dvig prepoznavnosti mladih štajerskih vin in vinarjev
Eden izmed ciljev projekta »PUBEC – Štajersko mlado vino« je dvigniti prepoznavnost mladih štajerskih vin in vinarjev. S povezovanjem le-teh v enovito, prepoznavno zgodbo omogoča vinarjem tudi dvig konkurenčnosti na domačem trgu in v tujini. V načrtu so skupni nastopi na trgih in predstavitvah tako doma kot v tujini, obenem pa projekt prinaša tudi dvig odličnosti same destinacije oz. regije. Tovrsten skupni nastop v segmentu mladih vin prinaša tudi trajni učinek, celoletne marketinške in komunikacijske aktivnosti pa prinašajo tudi dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti štajerskih vin. Projekt PUBEC tako ni omejen le na promocijo mladih vin, ampak je to le odličen vzvod in orodje za večjo prepoznavnost vseh štajerskih vin in vinarjev na domačem in globalnem trgu.

Kontrast najstarejše trte na svetu in mlado vino prinaša unikatne vsebine
»Maribor se ponaša z najstarejšo trto na svetu, sedaj postaja tudi zibelka prvega načrtovanega povezovanja regijskih vinarjev na področju mladega vina,« je izpostavila Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje. »Verjamem, da bo PUBEC dolgoročno pripomogel h krepitvi prepoznavnosti Štajerske kot turistične destinacije. Tovrstne vsebine samo še dodatno bogatijo in krepijo vsebine, povezane v Festival Stare trte, pa tudi turistične destinacije kot take. Danes štejejo vsebine in »PUBEC« zagotovo prinaša celostno zgodbo, ki je v Sloveniji še ni. Prepričana sem, da lahko tovrstni projekti s svojim programom in ponudbo dolgoročno privabijo še več obiskovalcev in turistov v destinacijo Maribor-Pohorje

Janja Viher:

Povezovanje vinarjev in mest v pridobivanju evropskih sredstev in krepitvi gospodarstva
S projektom »PUBEC« se ne povezujejo le štajerski vinarji, temveč tudi mesti Maribor in Ptuj, ki sta zgodovinsko prežeti z vinsko tradicijo. »S sodelovanjem povezujemo obe mesti z različnimi aktivnostmi na področju vina. Skozi vse leto želimo povezati vino in kulinariko z namenom, da se pospeši razvoj vinskega turizma na Štajerskem in v vzhodni Sloveniji. Ob tem, da projekt bogati turistično ponudbo, pa ne smemo zanemariti pozitivnih učinkov pri samih vinarjih, ki jih PUBEC prinaša. Tukaj je še edukativni vidik o vinu, ki ga prevečkrat zapostavljamo. To so dobre osnove tudi za uspešno kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev, saj projekt prinaša pozitivne trajnostne učinke na več področjih,« je izpostavila dr. Aleksandra Pivec, direktorica ZRS Bistra Ptuj.

Aleksandra Pivec:

Tudi Mestna občina Maribor podpira tovrstne projekte in aktivnosti povezovanja. Mariborska podžupanja Melita Petelin je poudarila, da vodstvo občine prepoznava priložnost za večjo prepoznavnost mesta na turističnem zemljevidu. »Maribor potrebuje trajnostno naravnane projekte in vzpodbujanje neposrednega razvoja gospodarstva, v konkretnem primeru na področju vinarstva. Menim, da je tovrstno mreženje in enoten pristop ključnega pomena ter da je to izvrsten primer dobre prakse na tem področju

Melita Petelin:

Povezovanje štajerskih vinarjev in nastop štajerskih vinarjev s skupno blagovno znamko »PUBEC« kot strokovna inštitucija podpira tudi Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Simona Hauptman, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, vodja kmetijske svetovalne službe, specialistka za vinogradništvo: »V skupni želji, da bi potrošniki čimprej okusili vina letnika 2015, se bodo mlada vina pod blagovno znamko PUBEC, predstavila kot kakovostno vino z geografskim poreklom – mlado vino letnik 2015 iz Štajerske Slovenije. Mlado vino je lahko po veljavni zakonodaji v prodaji en mesec po trgatvi in do 31.1.2016. Mlado vino je obvezna oznaka na etiketi. Mlado vino se lahko označuje samo do 31.1., po tem datumu je potrebno obešanko sneti

Simona Hauptman:

1. Salon štajerskih mladih vin bo 2. novembra 2015 v Mariboru
Štajerski vinarji se bodo s svojimi »pubeci« predstavili na 1. Salonu štajerskih mladih vin, ki se bo zgodil 2. novembra v Mariboru, od 17. ure dalje, v Audijevem salonu Porsche Ptujska cesta Maribor.

»Kdor ceni dobro znamko hitrih in poskočnih ter iskrivih jeklenih konjičkov, bo tako tudi Pubeca prepoznal kot nekaj svežega in novega, z mladostno energijo,« o nekonvencionalni umestitvi premierne predstavitve Pubeca pravi pobudnik projekta Borut Cvetko.

Vstopnice za 1. Salon štajerskih mladih vin so naprodaj na vseh prodajnih mestih Eventim, v TIC-u Maribor, TIC-u Ptuj, v avtomobilskem salonu Porsche - Ptujska cesta, v Kavarni Ploj in na dan dogodka na samem prizorišču.


Več v Kultura in izobraževanje