Kmetje zahtevajo pošteno in pravično plačilo

Shod za pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom v Murski Soboti, kjer je bil prisoten tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, mag. Dejan Židan

Prlekija-on.net, sobota, 17. oktober 2015 ob 16:093
Shod za pošteno in pravično plačilo

Shod za pošteno in pravično plačilo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je v soboto, 17. oktobra, v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic Slovenije in Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, organizirala shod kmetov. Shod se je odvijal v osmih večjih mestih po Sloveniji, v Murski Soboti, Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju.

Shod za pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom so organizirali, ker cene za pomembne kmetijske pridelke kmetom padajo že več mesecev zaporedoma. Na KGZS ugotavljajo, da se dohodkovni položaj slovenskih kmetov poslabšuje. Znano je, da je pogajalska moč slovenskih kmetov pri doseganju poštenih razmerij v verigi preskrbe s hrano šibka, zaradi česar je dolgoročni razvoj kmetijstva upočasnjen, kar negativno vpliva tudi na s kmetijstvom povezane dejavnosti, razvoj podeželja in družbo kot celoto. K temu dodatno prispevajo vplivi globalizacije, ukinitev mlečnih kvot v EU in ruski embargo. Tudi gozd, ki je v kriznih časih in ob investicijskih potrebah »kmetova banka«, je zaradi posledic žledoloma in napada podlubnikov na marsikateri kmetiji oslabljen ali uničen.

V Murski Soboti tudi Dejan Židan
V Murski Soboti, kjer se je zbralo okoli 300 kmetov in podpornikov, so zbrane nagovorili predsednik Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice OE Murska Sobota Jože Meolic, podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije in predsednik komisije za prodajo slovenske pšenice v slovenski žitni verigi Franc Kučan, direktor Kmetijske zadruge Radgona Danilo Rihtarič, vodja skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine Simon Černel, predsednik območne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota Marjan Perša, predstavnik kmetov madžarske narodne skupnosti Vegy Gyula ter predstavnik gozdarjev Branko Žurman. Na shodu je na povabilo kmetov bil prisoten tudi mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

KGZS je v imenu kmetov na shodu poudarila, da pričakuje ustrezna razmerja cen v prehranski verigi, takojšen sprejem ukrepov za učinkovitejše zagotavljanje sledljivosti hrane do končnega potrošnika, preprečevanje rušenja slovenske pridelave s presežki hrane iz tujine, manj neustreznih praks v prehranski verigi, in opozorila, da naravne nesreče (lanski žledolom in letošnji napad podlubnikov) otežujejo možnost dolgoročnega preživetja. Tudi ukrepi, ki se izvajajo na ravni EU in države, ne rešujejo nastalih težav. Na KGZS pričakujejo razumevanje in podporo vseh deležnikov v prehranski verigi in učinkovito ukrepanje države za izboljšanje položaja.

Židan: če bi en mesec vsi kupovali samo slovenske proizvode, krize v Sloveniji ne bi bilo več
Židan je v svojem govoru, kjer je v začetku bil deležen nekaj žvižgov, med drugim povedal, da na ministrstvu aktivno delajo na osveščanju potrošnikov, da bi se bolj zavedali pomembnosti kupovanja domačih izdelkov ter poudaril, da če bi en mesec vsi kupovali samo slovenske proizvode, krize v Sloveniji ne bi bilo več. Glede odkupnih cen je navedel primer najbolj prodajanega mleka v Sloveniji, za katerega je odkupna cena v zadnjem letu padla za 20 odstotkov, cene na prodajnih policah pa so kljub temu zrasle za en odstotek. Za to situacijo je glavni dejavnik t.i. ruska kriza oz. povratne sankcije, ki jih je Rusija uvedla zoper izdelke iz Evropske unije. Ker evropski pridelovalci na ruski trg več ne morejo prodajati mleka, prihaja do presežkov in posledičnega padca odkupnih cen. To težavo sicer rešujejo z interventno ceno, a te ne določa minister, temveč Evropska komisija in tudi uvoza tujih izdelkov ne more ustaviti, dokler je Slovenija v EU, je še povedal Židan.

Minister je dejal še, da podpira shode kmetov, vendar ga čudi, da protestov ni bilo že prej in da so tako mirni. Za primer je navedel francoske kmete, ki so zaradi nezadovoljstva ob uvozu poceni sira s protesti zaprli ceste in meje. Celoten govor Židana si lahko ogledate v spodnjem videu.

Pričakovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki jih je na novinarski konferenci predstavil direktor KGZS Branko Ravnik v četrtek:
 1. Slovenski kmetje želimo poštena razmerja cen v verigi preskrbe s hrano.
 2. Kmetje želimo, da potrošnik lahko brez dvoma izbere živila slovenskega porekla.
 3. Kmetje želimo, da se ustavi uvoz pridelkov po nizkih cenah in previdno ravnanje pri liberalizaciji kmetijskih trgov.
 4. Kmetje želimo, da je slovenska agroživilska veriga dobavitelj hrane v javne ustanove v Sloveniji
 5. Kmetje želimo, da se v verigi preskrbe s hrano uveljavijo poštene prakse.
 6. Ustreznejši ukrepi in zakonodaja v primerih naravnih nesreč.
 7. Učinkovitejši odziv EU in države na stanje v kmetijstvu.
Poudarjajo, da Slovenija potrebuje kmete, ker:
 1. Spoštovanje visokih standardov EU pri pridelavi hrane zagotavlja slovenskim potrošnikom kakovostno hrano.
 2. Kmetijstvo v Sloveniji ustvarja delovna mesta zase in za z njim povezane dejavnosti.
 3. Kmetijstvo je varuh poseljenosti slovenskega podeželja.
 4. Kmetijstvo ohranja potencial kmetijskih zemljišč za prihodnje rodove.
 5. Kmetijstvo zagotavlja prehransko neodvisnost.

Ob koncu shoda, so se kmetje s transparenti sprehodili po krožišču, kjer so izrazili svoje nezadovoljstvo ob dogajanju v Sloveniji.Več v Gospodarstvo