Prva obravnava proračuna občine za leto 2016

V Radencih kar hitra 8. redna seja Občinskega sveta

Filip Matko, sreda, 21. oktober 2015 ob 09:37
8. redna seja Občinskega sveta v Radencih

8. redna seja Občinskega sveta v Radencih

V prostorih sejne sobe hotela Izvir Zdravilišča Radenci v Radencih se je v torek, 20. oktobra, ob 16. uri pričela 8. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župana Janeza Rihtariča. Na dnevnem redu je bilo kar 19 točk. Na seji je sodelovalo 14 svetnic in svetnikov.

V začetku seje so sprejeli zapisnik prejšnje, 7. seje, nato pa še zapisnik 1. dopisne seje (14.8.-28.8.) Občinskega sveta, ko je 11 svetnic in svetnikov oddalo soglasje za pristop k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov ter zapisnik 2. dopisne seje (16.9-21.9.) Občinskega sveta, ko je 9 svetnic in svetnikov oddalo soglasje, da se potrdi sprejem popravka Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci.

Župan Janez Rihtarič je poročal o obisku na Ministrstvu za okolje in prostor RS, ki je zagotovilo dodatnih 175.000,00 evrov nepovratnih sredstev za 2. fazo sanacije plazu na Kapelskem Vrhu, a za kohezijska sredstva je isto ministrstvo trenutno odobrilo 11 projektov, med osmimi projekti v prihodnosti pa je tudi projekt nove čistilne naprave v Radencih. Še vedno so ovire, občasne zapore in prekopavanja na cesti Radenci - Gornja Radgona zaradi izgradnje vodovoda-sistema C, a bi naj bila dela zaključena koncem novembra. Na razgovoru s Svetom staršev in Svetom šole Osnovne šole Kapela je bilo dogovorjeno za preplastitev asfaltnega igrišča pri šoli, za investicijo prepotrebnih športnih objektov (v višini 1,5 milijona evrov) pa za enkrat sredstev ni. Župan je opravil sprejem za diamantni maturantki: Vanjo Zamuda (Gimnazija Ljutomer) in Doris Rautar (Srednja zdravstvena šola Murska Sobota). Vprašanja in pobude županu so posredovali štirje svetniki: Jožef Toplak, Miroslav Madon, Zlatko Mir in Erik Ivanuša. Svetnik Janez Konrad je bil imenovan v Svet zavoda Glasbene šole Gornja Radgona.

Sprejet je bil sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Radenci za obdobje januar - junij 2015, ko so prihodki znašali 3.049.045,56 evrov (33,0 odstotkov) ter odhodki 2.614.162,85 evrov (25,8 odstotkov). Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 24 % sredstev, za investicijske odhodke 34 % sredstev, za tekoče transferje 42 % sredstev , a za investicijske transferje nič. Na predlog župana so po skrajšanem postopku bili sprejeti: sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015, sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015, sklep o podelitvi brezplačne služnosti v javno korist (pri gasilskem domu PGD Radenci-Boračeva se bo gradil prizidek) in sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra. Sklepe je obrazložila Nataša Toplak. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Radenci je na predlog župana bil sprejet v 1. branju, obrazložila ga je Jasna Divjak. Sprejet Odlok o uporabi proračunskih rezerv za leto 2015 bo imel bistvene posledice za proračun Občine Radenci (sredstva za namen proračunske rezerve občine bodo v letu 2015 v celoti porabljena, prav tako bodo pridobljena sredstva rezerv državnega proračuna in tako bo v rezerve Občine Radenci potrebno zagotoviti dodatna sredstva). V 1. branju je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015, II. rebalans. Predlog odloka je obrazložila Tanja Vrbančič.

Zanimiva je bila tudi prva obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016: prihodki v višini 3.935.414,00 evrov, odhodki v višini 5.605.180,00 evrov, proračunski primanjkljaj v višini 1.669.766,00 evrov, za kar se lahko Občina Radenci zadolži v višini 1.700.000,00 evrov (kredit za obdobje 20-ih let). Tako bi naj z dosedanjim dolgom Občina Radenci v letu 2016 imela dolg v višini 2,690 milijona evrov. Predlog Odloka je dan v javno razpravo, ki traja od 22.10. do 5.11.2015. Vsi zainteresirani občanke in občani imajo možnost vpogleda v celotno gradivo v prostorih Občine Radenci, vse morebitne pripombe pa je treba oddati do 5.11.2015 v pisni obliki. Predlog odloka je obrazložila direktorica Mojca Marovič.

V 1. branju je bil sprejet Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci, ki ga je po strokovni plati dobro obrazložil Milan Železnik.

Kljub 19-im točkam dnevnega reda tokratne 8. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci je le-ta bila zaključena že ob 17.45.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika