Splošna knjižnica Ljutomer in njene novosti

»Bralni klub«, druženje ob šahovnici in filmski popoldnevi za stanovalce Doma starejših občanov Ljutomer

Prlekija-on.net, sreda, 21. oktober 2015 ob 17:50
Novosti v Splošni knjižnici Ljutomer

Novosti v Splošni knjižnici Ljutomer

Knjižnica je danes prerasla klasično predstavo o knjižnici, ki so jo pred nekaj desetletji ljudje pojmovali predvsem kot prostor, kjer si lahko izposodijo knjige in uporabniki tiho, vsak zase iščejo informacije, ki jih potrebujejo. Knjižnice niso več sterilni in tihi prostor. So mnogo več.

Izpostavimo lahko potrebo, da se knjižnice oblikujejo kot prostor, kjer se ljudje družijo, ne le zaradi študija, informacijskega opismenjevanja, izmenjave informacij in podobno, pač pa zaradi druženja samega. Knjižnice postajajo mesto medgeneracijskega dialoga in izmenjave pogledov in izkušenj.

Strategija razvoja splošnih knjižnic sledi smernicam in ciljem različnih razvojnih in strateških dokumentov Republike Slovenije, ki vključujejo cilje, strategije in aktivnosti, pri katerih so splošne knjižnice s ponudbo svojih storitev pomembni dejavniki za različne ciljne skupine. Splošna knjižnica Ljutomer se trudi slediti tej strategiji. Z raznolikimi storitvami si prizadevamo povečati možnosti za aktivno preživljanje prostega časa in hkrati  predstavljamo novosti v naši knjižnici:

V okviru Bralne značke bomo pričeli z dejavnostjo BRALNEGA KLUBA. Pobudo zanj so dali naši bralci in bralke, da bi se lahko pogovorili o prebranih knjigah in avtorjih, povedali svoje vtise, v debatah delili svoja mnenja in razmišljanja o določenih tematikah. Klub bo deloval v obliki mesečnih srečanj.

V Ljutomeru ima šah že po tradiciji poseben status. Tokrat v knjižnici. Zakaj pa ne? Zato vljudno vabljeni na DRUŽENJE OB ŠAHOVNICI vsak ponedeljek ob 15. uri.

Na izposojevališču v Domu starejših občanov Ljutomer predvajamo dokumentarne filme s tematiko naše regije, katere smo pridobili iz Filmskega arhiva Republike Slovenije. Stanovalci si filme lahko ogledajo dvakrat mesečno.

Knjižnica je idealno središče za vse generacije občanov, zato toplo vabljeni v knjižnico.

"Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo." Mongolski pregovor

Sonja Rožman, samostojna bibliotekarska referentka