Občina Sv. Jurij ob Ščavnici vzpostavila občinsko blagajno; odziv o odpustu dolgov zelo skromen

Na občini Sv. Jurij ob Ščavnici so pripravili Dan odprtih vrat, kjer je bilo predstavljeno tudi delo v prvem mandatu novega župana

Branko Košti, četrtek, 22. oktober 2015 ob 11:38
Dan odprtih vrat občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Dan odprtih vrat občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V okviru Evropskega tedna lokalne demokracije 2015, je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, v sredo, 21. oktobra, organizirala Dan odprtih vrat občine, z namenom povečanja vključenosti prebivalcev v lokalno dogajanje, krepitve dialoga z občani in s tem povečanje demokracije na lokalnem nivoju.

V času od 11. do 17. ure, so lahko vsi zainteresirani prišli na sedež občine, si ogledali prostore, župan Miroslav Petrovič, podžupan Ivan Fras in delavci občinske uprave pa so jih seznanili z novostmi, katere je izvedla občina s ciljem, da občani v čim večji meri izkoristijo dane možnosti.

Ob tej priložnosti je bila sklicana tudi novinarska konferenca, na kateri je župan novinarjem predstavil novosti v občinski stavbi, ker pa je poteklo prvo leto mandata vodstva občine, je spregovoril o dosežkih v prvem letu svojega županovanja in predstavil cilje, katere bodo zasledovali v nadaljevanju mandata.

Kot prvo je izpostavil vzpostavitev občinske blagajne, katero so uredili v sprejemni pisarni, nekdanji poročni dvorani. Tako je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici ena redkih občin v Pomurju, (primerljivo blagajno ima le Občina Apače), ki omogoča svojim občanom plačevanje nekaterih položnic z gotovino brez provizije. Blagajna posluje že od 16. septembra, delovni čas je ob sredah od 11.00 do 16.00 ure, v tem času lahko občani brez plačila provizije, z gotovino, plačajo položnice:
- Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – Komunalni prispevek, občinske takse, najemnine za grobove.
- Osnovne šole in vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici – Stroški Vrtca in šolske prehrane; malice in kosil.
- Glasbene šol Gornja Radgona – šolnina.
- Telemach d.o.o. – Stroški kabelske televizije.
- Teleing d.o.o. – Stroški kabelske televizije.
- Saubermacher Slovenija d.o.o. – Odpadki.
- JP Prlekija – Voda in okoljska dajatev.
- ČZP Večer – Časopis.
- RTV Slovenija – RTV naročnina.
- Elektro Maribor Energija plus – Stroški elektrike.

Sv. Jurij je ena izmed občin, ki so sprejele sklep o izvedbi odpusta dolgov na podlagi določb Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Kljub temu, da se rok za oddajo vlog izteče že konec oktobra, je odziv zelo skromen, kljub vloženemu trudu pri obveščanje občanov preko medijev, izdali pa so tudi informator, katerega so prejela vsa gospodinjstva na območju občine.

S ciljem lažje dostopnosti so iz nadstropja v pritličje preselili tudi pisarno Zavarovalnice Triglav, katera se sedaj nahaja ob pisarni Krajevnega urada.

V prvem mandatu doseženo več od načrtovanega
Glede prvega leta mandata je župan izrazil zadovoljstvo z delovanjem občinske uprave, občinskega sveta ter odborov in komisij, saj delajo zelo dogovorno in večino sklepov na sejah sprejemajo soglasno. Dobro je ocenil tudi sodelovanje z občinami z območja UE Gornja Radgona, tako na institucionalni ravni, kot na osebni ravni z župani, v ustanavljanju je tudi skupna občinska uprava teh štirih občin, kakor tudi z Upravo enota G. Radgona.

Pri delu so sledili predvolilnemu programu, kar se tiče dejavnosti, ki niso neposredno povezane z denarjem, kot so organizacija in javnost delovanja, so program že skoraj izpolnili. Izdelana je nova spletna stran občine, s čimer so dosegli transparentnost delovanja in poslovanja, saj so občanom dostopni zapisniki sej, dokumenti, video posnetki sej Občinskega sveta, ...

Na investicijskem področju je bilo, po besedah župana, doseženo več od načrtovanega, saj so naredili tri, v proračunu nepredvidene ceste: Grabšinci – Terbegovci v dolžini okrog 1000 m, kanalizacijo z vodovodom in kompletno rekonstrukcijo ceste na Ivanuševem bregu pri Sv. Juriju in cesto Grabonoš – Sp. Ivanjci v dolžini 310 m, za kar so zagotovili sredstva z rebalansom proračuna. S pomočjo sredstev države iz naslova sanacije plazov, je bil v celoti saniran plaz v Kutincih, občina je financirala le davek, projektno dokumentacijo in nadzor.

Investirali so tudi na področju zdravstva, saj bo še v letošnjem letu zdravstveni dom bogatejši za nov ultrazvočni aparat, s pomočjo donacije Pomurskih lekarn bodo predvidoma še letos namestili defibrilator na Stari Gori.

Na občini pripravljajo dveletni proračun, za leti 2015 in 2016. Na zadnji seji OS so bile potrjene smernice za Načrt razvojnih programov od leta 2016 do 2019 za izgradnjo cestne in vodovodne infrastrukture, kar bo olajšalo sestavo proračunov.

V naslednjih letih do izteka mandata načrtujejo številne investicije predvsem na področju infrastrukture
Za izgradnjo otroškega vrtca je že odkupljeno zemljišče, pri financiranju računajo na vire iz razpisov države, predvidena vrednost investicije je okrog 1 milijon evrov. V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja za rastlinsko čistino napravo, za financiranje prav tako pričakujejo iz državnih virov.

Ker v letu 2015 ni bilo razpisov za izgradnjo širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja, se izgradnja omrežja na celotnem območju občine prenaša v naslednje leto. Z Družbo za ceste Republike Slovenije je občina podpisala sporazum o modernizaciji ceste od avtobusne postaje do Lovskega doma, s kanalizacijo, vodovodom, pločniki in javno razsvetljavo. Ta investicija je v NRP države opredeljena v letih 2017 in 2018, seveda pa še naprej ostaja velika želja modernizacija ceste skozi Žihlavo in Bolehnečice. V naslednjih dveh, treh letih načrtujejo še ureditev pet do šest občinskih cest. Izgradnja vodovodnega omrežja sistem C, je v zaključni fazi, za velik uspeh si štejejo pridobitev dodatnega transportnega voda Križevci - Sv. Jurij ob Ščavnici.

Veliki so tudi načrti občine na področju turizma. Na dobri poti so pri urejanju Blaguškega jezera, izdelujejo se že načrti, našli so zanesljive investitorje, sedaj upajo samo, do se ne bo zavleklo pri upravnih postopkih in administraciji.

»Načrtov je veliko, veliko pa je seveda odvisno od uspešnosti na razpisih. Mi bomo svoja sofinancerska sredstva nekako našli, saj nismo prezadolžena občina, nekaj sredstev pa imamo tudi za start«, je zaključil župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič.