Prostovoljcem se bodo pri pomoči prebežnikom pridružili tudi brezposelni

Udeleženci teh javnih del bodo izvajali koordinativne naloge in naloge vezane na pomoč pri čiščenju in urejanju ter na pomoč humanitarnim organizacijam pri razdeljevanju hrane in drugega materiala v sprejemnih in nastanitvenih centrih

Prlekija-on.net, ponedeljek, 2. november 2015 ob 18:40
Na ta način naj bi zagotovili 260 javnih delavcev, foto: policija.si

Na ta način naj bi zagotovili 260 javnih delavcev, foto: policija.si

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač Mrak je na novinarski konferenci namenjeni aktualnemu dogajanju v zvezi s prihodom beguncev oziroma migrantov podrobneje predstavila program javnih del "Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov" in druge aktivnosti ministrstva in centrov za socialno delo na tem področju.

Na ta način naj bi zagotovili 260 javnih delavcev
V program javnih del, ki je namenjen pomoči pri oskrbi migrantov, se že vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe. Prednost pri vključevanju imajo dolgotrajno brezposelne osebe, starejše od 50 let ter prostovoljci, ki že opravljajo prostovoljska dela v sprejemnih in nastanitvenih centrih in so kot dolgotrajno brezposelne osebe prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ.

Udeleženci teh javnih del bodo izvajali koordinativne naloge in naloge vezane na pomoč pri čiščenju in urejanju ter na pomoč humanitarnim organizacijam pri razdeljevanju hrane in drugega materiala v sprejemnih in nastanitvenih centrih. Skupaj naj bi na ta način zagotovili 260 javnih delavcev.

Program javnih del, namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov, se bo izvajal v obdobju od novembra 2015 do konca decembra 2015.

Udeleženci bodo upravičeni do plače
Udeleženci programa javnih del, ki je namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov, bodo upravičeni do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh izobrazbe in povračila stroškov za prehrano in prevoza na in z dela. Udeleženci programa bodo upravičeni tudi do dodatka za posebne obremenitve pri delu, neugodnega vpliva okolja, nevarnosti in za delo v delovnem času, ki je za udeleženca manj ugoden; vsi udeleženci bodo opravili tudi varstvo pri delu, napoteni pa bodo tudi na ustrezno cepljenje.

Zavod za zaposlovanje je, skupaj z Upravo za zaščito in reševanje, z večino brezposelnimi osebami že opravil razgovore, trenutno potekajo zdravniški pregledi. V torek ali sredo ta teden lahko pričakujemo že sklenitev prvih pogodb o zaposlitvi med brezposelnimi in Upravo za zaščito in reševanje. To pomeni, da bodo prostovoljci, ki so sedaj na terenu, v torek ali sredo že delno razbremenjeni, saj jim bodo v pomoč tudi osebe, vključene v javna dela.

V pomoč se vključujejo tudi centri za socialno delo
Ministrica je poudarila, da je odziv brezposelnih oseb izjemen oz. nad pričakovanjem. V pomoč pri oskrbi migrantov se vključujejo tudi centri za socialno delo. Vse interventne službe centrov po Sloveniji imajo organizirano pripravljenost (dežurstvo) za pomoč beguncem, aktivirajo pa se na osnovi zaprosila Uprave RS za zaščito in reševanje.

V pomoč beguncem so se do sedaj vključevali CSD-ji, ki so v neposredni bližini nastanitvenih in sprejemnih centrov, torej CSD Brežice, Krško, Lendava, Maribor, Vrhnika, Logatec, Postojna.

CSD-ji so bili pozvani, da preverijo možnosti vključitve prejemnikov denarne socialne pomoči v izvajanje pomoči beguncem. Prejemniki denarne socialne pomoči se bodo v pomoč vključevali prostovoljno, torej samo če bodo sami želeli.

Ministrstvo bo zagotovilo tudi sredstva v višini 80.000 evrov za projekt vzpostavitve koordinatorjev prostovoljcev, in sicer za vzpostavitev mreže 22 koordinatorjev prostovoljcev v okviru Slovenske filantropije.