Centri za socialno delo so se seznanili s kar dvestotimi programi

Seminar Mreža programov socialnega varstva v Sloveniji

Prlekija-on.net, nedelja, 15. november 2015 ob 10:46
Nina Stegmüller in Anton Kustec

Nina Stegmüller in Anton Kustec

V Ljubljani je 3. novembra potekal v realizaciji Socialne zbornice Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti seminar Mreža programov socialnega varstva v Sloveniji, ki je bil pretežno namenjen profesionalnemu kadru zaposlenemu na centrih za socialno delo.

Organizatorji, za nemoteno organizacijsko – tehnično plat sta odlično poskrbela uslužbenca SZS mag. Anton Kustec – organizator izobraževanj in mag. Urška Borišek-Grošelj, svetovalka za organizacijo strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju socialnega varstva, so na zelo prepričljiv način predstavili vse programe socialnega varstva, invalidske programe in vsebine programov centrov za družino, ki uspešno delujejo po naši državi in imajo namen nudenja ustrezne pomoči vsem potrebnim na posameznih specifičnih področjih svojega delovanja. Centri za socialne zadeve so se tako seznanili z vsemi, kar dvestotimi programi, da bi tako posameznike v kriznih situacijah lahko še številčneje in uspešneje usmerjali v prav njim namenjene programe. Na posameznikih, ki zabredejo v probleme pa seveda potem je, da izkoristijo ponujeno pomoč, ki jo nenazadnje sistematično podpira s svojim sofinanciranjem država, konkretneje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in je namenjena cilju, da se nastale težave pri posamezniku ali družini s skupnimi močmi čim uspešneje sanirajo.

Pozdravni nagovor in uvod v seminar je z vidnim prizadevanjem opravila sekretarka MDDSZ gospa Marjeta Ferlan Istinič, ki je tudi predstavila novo izdano posebno brošuro, kjer so predstavljeni vsi programi ter podatki izvajalcev. Socialno varstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva in vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja ter so dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom. Za njihovo izvajanje niso predpisani tehnični, kadrovski in vsebinski standardi. Izvajajo pa se na podlagi verifikacije SZS ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih ter na podlagi značilnosti in potreb posamezne ciljne skupine uporabnikov ter izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo. Seminarju je prisostvovala tudi skrbnica programov centrov za družino na MDDSZ podsekretarka Katjuša Nadižar Habjanič. Mag. Simona Smolej je predstavila delovanje in vlogo Inštituta RS za socialno varstvo. IRSSV spremlja izvajanje SV programov, ki jih sofinancira MDDSZ ter opravlja tudi vsakoletne analize. Predstavnica Centra za socialno delo Francka Premzel je govorila o preprečevanju in obravnavi nasilja s poudarkom na regijskem delovanju.

Dr. Suzana Oreški iz Društva Altra – odbor za novosti v duševnem zdravju je predstavila delovanje njihove nevladne organizacije ter govorila o duševnem zdravju s poudarkom na zagovorništvu. Predstavljena je bila tudi zasvojenost z računalniškimi igrami in uspešnost nudenja pomoči v takih primerih. V slovenskem prostoru se s tem kot primer pozitivne prakse intezivno ukvarjajo v Zavodu Nora, center sodobnih zasvojenosti, spregovorila o tem problemu pa sta Špela Reš in Boris Veler. Predstavnica CeSD Ravne na Koroškem je govorila o programu, ki se sofinancira iz Norveškega sklada: Neverjetna leta – trening starševstva. Lidija Praprotnik in Ines Vugrinec iz Društva za razvoj človeških virov in socialnih programov Novus sta predstavili delovanje Družinskega centra Harmonija. Mag. Suzana Puntar, Gregor Dular iz Društva – Projekt Človek pa sta predstavila Programe za otroke in mladostnike.

Omenjenega posveta se je udeležil tudi direktor Centra za socialno delo Ljutomer Branko Petovar in strokovna voditeljica Centra za družino SOŽITJE, ki deluje v okviru Mladinskega centra Prlekije, mlada psihologinja Nina Stegmüller. Omenjene brošurice z vsemi naštetimi socialno varstvenimi programi so tako dosegljive tudi na sedežu MCP in CSD po Pomurju, kjer lahko zainteresirani posamezniki dobijo tudi vse potrebne podatke za vključitev. Programi centrov za družino so v celoti brezplačni.

Rudi Stegmüller


Več v Kultura in izobraževanje