Za varni prehod preko železniških tirov

Številnim pešcem in vozičkarjem olajšana pot

Filip Matko, sobota, 5. december 2015 ob 11:44
Urejevanje prehoda preko tirov v Radencih

Urejevanje prehoda preko tirov v Radencih

Pri avtobusni (nekoč tudi železniški !) postaji v Radencih je tradicionalni prehod čez železniško progo, ki ga označuje dvojni Andrejev križ ter opozarja na nezavarovan železniški prehod. Občanke in občani ta prehod dnevno koristijo kot bližnjico do pomembnejših objektov v središču kraja (pošta, banka, ambulante, trgovine), med tednom pa je kar pet dni prehod »zaseden« s prehodi dijakinj in dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter gojencev dijaškega doma, pa tudi osnovnošolk in osnovnošolcev. Po izgradnji DOSOR-ja, Doma starejših občanov Radenci, pa je ta prehod tudi za stanovalke in stanovalce tega doma osnovna povezava s središčem kraja.

V drugi polovici julija so delavci Slovenskih železnic med tire namesto dotedanjih desk namestili trdo podlago (kovina, prevlečena s posebno plastiko, podobno gumi), a v oktobru in novembru je bila otežena ta pot, kajti bila je večkrat neprehodna zaradi del ob izgradnji vodovodnega sistema C oziroma njegovih manjših odvodnih krakov. Po izgraditvi oziroma položitvi le-teh pa je sledilo zakrpanje. Tako je v sočnem dopoldnevu 1. decembra bil ta prehod asfaltiran, ki je sedaj odlično urejen, čeprav je še vedno treba upoštevati dvojni Andrejev križ – varno prečkanje dveh železniških tirov, ko ni v bližini vlaka. Vsem, ki so prispevali k ureditvi tega prehoda pa veljajo čestitke !