Mladim prijazna občina: po Ljutomeru še Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona se je pridružila Občini Ljutomer, ki sta edini nosilki tega certifikata v pomurski regiji

Prlekija-on.net, ponedeljek, 7. december 2015 ob 11:18
Certifikat je prevzel župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko

Certifikat je prevzel župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko

V Mestnem muzeju Ljubljana je bila organizirana v novembru razprava Mladim prijazne občine včeraj, danes in jutri. Predstavljena je bila analiza lokalnih mladinskih politik po občinah in izbranih dobrih praks. Sledila je predstavitev in razprava o pogojih za podaljšanje oziroma ponovno pridobitev certifikata Mladim prijazna občina.

Mladi med 15-im in 29-im letom starosti, ko je produktivnost človeka v normalnih oziroma spodbudnih okoliščinah lahko na vrhuncu, so postali v času gospodarske krize ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Posledice niso zavidljive, ne za mlade ne za družbo. Konec leta 2014 je bilo v Sloveniji kar sto tisoč mladih manj, kot leta 2000. Izseljevanje mladih je tudi posledica slabšega položaja, o katerem pričajo še zgovornejši statistični podatki o brezposelnosti mladih, njihovem vse poznejšem osamosvajanju ter nizki stopnji participacije v družbi. Občine, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice težavnega položaja svojih mladih občanov, ne morejo same izkoreniniti vzrokov za obstoječo stanje, lahko pa pri tem pomagajo, tako da mladim ponudijo spodbudno okolje za njihov osebnostni in poslovni razvoj. Inštitut za mladinsko politiko od svoje ustanovitve dalje naslavlja prav občine, ki predstavljajo mladim okoljsko jedro za njihov razvoj. Po 4-letnem podeljevanju certifikatov je napočil čas za pregled učinkov certificiranja, predvsem pa za začrtanje nadaljnjega certificiranja občin, ki so področju mladine posvečale, posvečajo in bodo še posvečale posebno pozornost.

Po odmoru s pogostitvijo se je zvrstila slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2015-2019. Častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS Borut Pahor.

Dogodek je povezovala voditeljica projekta Inštituta za mladinsko politiko, ki ima sedež v Ajdovščini Rozana Mužica. Dogodku je prisostvoval Zorko Škvor iz Urada RS za mladino in predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl. Certifikate pa je podelil predstavnik Skupnosti občin Slovenije Marjan Kardinar. Na tokratnem dogodku so certifikat prejele Občine Gornja Radgona, Škofja Loka in Zagorje ob Savi. Z velikim in upravičenim ponosom ga je v imenu Občine Gornja Radgona prevzel ter predhodno tudi podpisal zavezo, da bo občina tudi v nadaljnje izvajala ter krepila vse segmente mladinske politike in tako posredno tudi NVO-je kjer delujejo mladi, radgonski župan Stanislav Rojko. Omenjeni je direktor podjetja Gozdarstvo Gornja Radgona ter nepoklicni župan. Po prevzemu zasluženega in laskavega priznanja – certifikata, je prisotnim tudi spregovoril. Med prvimi so mu čestitali prisotni mladi iz Mladinskega centra Gornja Radgona, predstavnik Pokrajinskega centra NVO-Mladinskega centra Prlekije in predsednica Mladinskega sveta Ljutomer. Celoten dogodek je bil tudi popestren s kulturnim programom.

Tako se je Občina Gornja Radgona pridružila Občini Ljutomer, ki sta edini nosilki tega certifikata v pomurski regiji ter še preostalim 22 občinam v Republiki Sloveniji, ki se s to referenco lahko pohvalijo in jim ni vseeno kaj se dogaja in se bo dogajalo na njihovem področju z mladinskimi strukturami in mladimi nasploh.

Rudi Stegmüller