Na juriš z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič na čelu

Na Brdu pri Kranju je potekal Posvet mladinskega sektorja 2015, ki se ga je udeležilo preko 200 udeležencev

Prlekija-on.net, ponedeljek, 14. december 2015 ob 11:21
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič

V petek, 4. decembra 2015, je na Brdu pri Kranju potekal Posvet mladinskega sektorja 2015, ki se ga je udeležilo preko 200 udeležencev, mladinskih delavcev in voditeljev, predstavnikov mladinskih organizacij, organizacij za mlade, mladinskih centrov, drugih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, predstavnikov institucij, odločevalci in drugi, ki soustvarjajo, sooblikujejo ter spremljajo področja, politike in programe za mlade.

Posvet je organiziral Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, med drugimi pa so se ga udeležili tudi predstavniki Mladinskega centra Prlekije in Mladinskega sveta Ljutomer. Namen posveta je bil graditi na temeljih, ki jih je vzpostavila Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki je bila sprejeta na lanskem posvetu, upoštevajoč aktualne izzive v sektorju.

Uvodoma sta zbrane nagovorila dr. Peter Debeljak, direktor Urada za mladino, ki ocenjuje pomoč in podporo resorne ministrice zelo vzpodbudno in pozitivno ter Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Oba sta izpostavila, da so mladi danes, zaradi trenutnih razmer in hitrih sprememb, soočeni z mnogimi izzivi, ki zahtevajo veliko angažiranost in proaktivnost. Sledil je strukturirani pogovor z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič, ki je odgovarjala na vprašanja glede financiranja mladinskega sektorja, sredstev namenjenih mladinskim organizacijam, podpore lokalnim mladinskim strukturam, mladinskim politikam na ravni občin, pridobivanja neformalnih znanj ter sodelovanja med mladimi in politiko.

Po uvodnem delu posveta z ministrico so sledili trije kratki govori na temo Quo Vadis mladinski sektor, ko so svoja stališča in poglede na prihodnost sektorja predstavili Patricia Čular, dr. Tomaž Deželan ter Matej Cepin. Patricia je poudarila, da je pomen mladinskega dela in realno stanje v praksi, tisto, kar posameznika ali odvrne ali pa še bolj pritegne v to delo in izpostavila, da je mladinski poklic posebne vrste poslanstvo. Tomaž Deželan, Izredni profesor na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR), je spregovoril o aktualnih dilemah mladinskega sektorja. Povedal je, da se je vse bolj potrebno pogovarjati o strahu in nezaupanju ter da se je potrebno boriti proti vsemu, kar najeda demokratično skupnost. Matej Cepin je spregovoril o mladinskem sektorju in izpostavil, da s(m)o tudi mladinski delavci velikokrat preveč pasivni in prehitro zadovoljni, kar je potrebno spremeniti.

Drugi del posveta je bil usmerjen predvsem v sektor, njegove akterje in njihovo delovanje. Udeleženci so na delovnih skupinah razpravljali o procesu strukturiranega dialoga, financiranju mladinskih programov iz evropskih sredstev, nacionalni poklicni kvalifikaciji mladinski delavec oziroma mladinska delavka in podpori in razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni in oblikovali konkretne zaključke.

Sledila je podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju, ki jih je podelila ministrica. Državno priznanje je najvišje priznanje Republike Slovenije za pomemben doprinos k prepoznavnosti ali uveljavljanju mladinskega sektorja. Priznanja so prejeli:
- Zavod BOB za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
- projekt Udarnik MC Velenje, ki ga izvaja neformalna skupina mladih, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju;
- projekt Pogumni, Kreativni, Podjetni zavoda TiPovej, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju;
- Uroš Skrinar, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju;
- Jan Peloza, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju.

Letni posvet se je zaključil z redno sejo Sveta Vlade RS, ki jo je vodila predsednica Sveta Vlade RS za mladino, ministrica za izobraževanje, znanost, in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Člani Sveta Vlade RS za mladino so med drugim pregledali uresničevanje sklepov predhodne seje Sveta Vlade RS za mladino, predstavljeno je bilo poročilo mladinske delegatke pri OZN ter mladinska platforma UNESCO, predstavnica Zveze prijateljev mladine Slovenije pa je predstavila delovanje Otroškega parlamenta. Ker je tokratna seja potekala v okviru letnega posveta mladinskega sektorja, pa so člani Sveta Vlade RS za mladino razpravljali tudi o zaključkih letnega posveta mladinskega sektorja 2015.

Skratka izzivi za mladinske strukture, mlade in nevladni sektor v katerem delujejo mladi so številni in raznoliki. Kljub takim in drugačnim težavam bo jim generacija, ki je jamstvo za prihodnost naše Slovenije, z izvirnostjo, doslednostjo, vztrajnostjo ter odločnostjo nedvomno kos. Torej mladi korajžno na juriš z ministrico na čelu, novim izzivom nasproti…

Foto, tekst: Rudi Stegmüller, Luka Suhadolnik, arhiv MSS