Potrjena proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leti 2016 in 2017

Višje ekonomske cene v vrtcu, ostale cene nespremenjene

Branko Košti, četrtek, 17. december 2015 ob 18:21
10. redna seja OS Sv. Jurij ob Ščavnici

10. redna seja OS Sv. Jurij ob Ščavnici

Svetniki Občine Sv. Jurij ob Ščavnici so na 10. redni seji OS, v sredo, 16. decembra, soglasno sprejeli Proračuna občine za leti 2016 in 2017. V proračunu za leto 2016 je predvidenih 4.528.596,00 evrov prihodkov in 4.967.701,00 evrov odhodkov, od tega za investicijske odhodke namenjajo 3.022.532,00 evrov, zadolževanje je predvideno v znesku 200.000,00 evrov. Proračun za leto 2017 predvideva 2.897.404,00 evrov prihodkov in 3.430.404,00 evrov odhodkov, od tega 1.518.957,00 evrov za investicije, zadolževanje je predvideno v višini 573.000,00 evrov.

Na podlagi predlogov iz javne razprave med prvim in drugim branjen, sta se predloga obeh proračunov nekoliko spremenila in sicer so bila na predlog župana za 3.500,00 evrov zvišana sredstva za požarno varnost, nova postavka je odkup zemljišča skupaj s starim gasilskim domom v Rožičkem vrhu, za kar je predviden znesek 8.000.00 evrov, dejanska vrednost pa bo določena po tržni ceni. V prihodnjem letu bo občina financirala zaposlitev svoje občanke preko javnih del v DSO Gornja Radgona in plačala materialne stroške Zavodu za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona, ki bo enkrat tedensko pri Sv. Juriju izvajal program svetovanja za starejše na področju informiranja, svetovanja in zagovorništva. Proračun za prihodnje leto vsebuje tudi na 720.000,00 evrov ovrednoten projekt Pomurski socialni inkubator, saj želijo z obnovo dotrajanega propadajočega spomeniško zaščitenega objekta nekdanje posojilnice, zagotoviti prostore za delovanje socialnih podjetij. Projekt bo financiran iz evropskega strukturnega sklada, razliko 200.000,00 evrov bo pokrila občina z najetjem dolgoročnega kredita.

Pred glasovanjem o proračunu za leto 2017, so svetniki potrdili amandma občinske svetnice Slavice Trstenjak, s katerim so 18.450,00 evrov namenili za rekonstrukcijo javne poti na Jamni – od kapele do Šijanec. Sredstva so zagotovili z zmanjšanjem postavk za nakup zemljišč (16.450,00 evrov) in nakup računalnikov in programske opreme (2.000,00 evrov). V obeh proračunih so za izplačilo napredovanj zaposlenim, povečali sredstva vrtcu Sonček za več kot 17.000,00 evrov.

Svetniki so določili tudi nove ekonomske cene v Vrtcu Sonček pri Sv. Juriju. Le te bodo v letu 2016 nekoliko višje: za 3,37 % višja cena za prvo starostno skupino bo 401,62, za drugo starostno skupino bo cena višja za 4,45% in bo znašala 337,77 evra, za enak odstotek bo višja tudi cena poldnevnega programa, po novem bo znašala 270,22 evra. Po mnenju župana, nove ekonomske cene vrtca ne bodo bistveno vplivale na družinske proračune, saj starši v povprečju plačujejo le 26% ekonomske cene. Cene najemnin grobov in ostalih stroškov pokopališča se v naslednjem letu ne bodo spremenile, prav tako ostaja enaka cena m2 za nadomestilo stavbnega zemljišča.

Po obrazložitvi župana Miroslava Petroviča je bil potrjen predlog Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja MO, da se za leto 2016 in 2017 od države zahteva povprečnina v znesku 536,00 evrov.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Politika