Obnovili strelišče in izvedli tekmovanje

Z uspešnim zaključkom projekta so v Občini Gornja Radgona posodobili razpoložljivo športno infrastrukturo ter strelskemu društvu omogočili ustrezne pogoje za trening in tekmovanja vseh selekcij društva

Prlekija-on.net, sreda, 20. januar 2016 ob 10:43
V letu 2015 je Občina Gornja Radgona poleg izvajanja številnih velikih in pomembnih projektov pristopila tudi k projektu obnove strelišča v Gornji Radgoni. Namreč, strelišče, ki ga za izvajanje svojih aktivnosti uporablja Športno strelsko društvo Radgona, je bilo v zelo slabem stanju, in je komaj zagotavljalo kvalitetno izvajanje treningov streljanja.

Na podlagi navedenega je Občina Gornja Radgona v sodelovanju s strelskim društvom pripravila projekt celovite obnove strelišča. Navedeni projekt s pripadajočo dokumentacijo je Občina Gornja Radgona prijavila na javni razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in s svojo prijavo uspela. Na podlagi uspešne prijave so se v obdobju od 15.8. do 15.10.2015 na strelišču izvedla naslednja obnovitvena dela:
  • demontažo tarč in pripadajoče opreme, demontaža vhodnih in notranjih, dvokrilnih vrat, odstranitev dotrajanih talnih in stenskih oblog (za tarčami),
  • dobava in montaža elektronskih tarč in pripadajoče opreme za strelišče,
  • nabava nove strelne mize,
  • nabava in vgradnja novih hodnih vrat, ter novih lesenih vrat proti strelišču,
  • izvedba PVC talne obloge, sanacija sten, izvedba nove stenske obloge za tarčami,
  • zamenjava elektroinstalacij (svetilke, vtičnice, stikala, razdelilec…).
Vrednost projekta je bila 64.999,63 evrov, Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je prispevala 26.692,00 evrov (41,06 %), delež Občine Gornja Radgona pa je znašal 38.307,63 evrov (58,96 %).

Z uspešnim zaključkom projekta so v Občini Gornja Radgona posodobili razpoložljivo športno infrastrukturo ter strelskemu društvu omogočili ustrezne pogoje za trening in tekmovanja vseh selekcij društva.

Prilagamo še rezultate tekmovanja, ki je bilo izvedeno v okviru otvoritve.