Na mirnem protestnem shodu zahtevali zaostritev azilne politike

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek na protestu pozval Vlado RS k takojšnji zaostritvi azilne politike in izvajanju Schengna

Prlekija-on.net, sreda, 20. januar 2016 ob 19:57
Shod v Ljubljani

Shod v Ljubljani

Na mirnem protestnem shodu se je na Prešernovem trgu v prestolnici zbralo nekaj sto ljudi, da bi Vladi RS jasno sporočili, da mora nemudoma zaostriti azilno politiko in začeti izvajati določila Schengenskega sporazuma.

Dogodek je s tudi v današnjih časih aktualno pesmijo Franceta Prešerna Kam začela podpredsednica SLS Jasmina. V svojem nagovoru je poudarila, da smo se kot narod desetletja po tem, ko smo si prisanjali in izborili lastno državo, znašli pred hudo preizkušnjo in težkim vprašanjem – ali bodo naše sanje trajale tudi v prihodnje, ali bo naša domovina varna za prihajajoče rodove: »Slovenke in Slovenci si zaslužimo dostojno življenje v varni in mirni državi. Zaslužimo si vlado, ki bo storila vse in še več, da zavaruje interese naše domovine in naših ljudi. Vlada Mira Cerarja sprejema ukrepe, ki naši državi škodujejo, ne pa koristijo, in bodo imeli katastrofalne posledice za našo prihodnost!«

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je izpostavil, da mora Vlada RS nehati capljati za odločitvami drugih držav in takoj, dokler še premore kaj kredibilnosti začeti delovati v prvi vrsti za državljane Republike Slovenije. Zagotoviti jim mora fizično varnost, kar bo dosegla le s takojšnjo zaostritvijo azilne zakonodaje in začetkom izvajanja schengenskih določil na meji s Hrvaško. S tem bo prispevala tudi k ohranitvi prostega pretoka notranjih mej Evropske unije.

Le odprte notranje meje omogočajo prost pretok blaga in s tem ohranjanje slovenskega gospodarstva na kolikor toliko sprejemljivi ravni. Druga zahteva za Vlado RS je namreč zagotovitev finančne varnosti slovenskih državljanov, ki morajo biti na prvem mestu tudi ob zagotavljanju nujne humanitarne pomoči beguncem in migrantom v času krize, a sedaj niso, saj so stroški krize ogromni. Prav tako mag. Zidanšek z udeleženci shoda od Vlade RS zahteva višja finančna sredstva in pomoč tujih policijskih sil pri varovanju meje.

Zidanšek je ob aplavzu prisotnih na shodu še izrazil popolno podporo policistom, ki so bili v mesecih od začetka migrantske krize že večkrat na preizkušnji in jo kljub težkim pogojem, neprimerni opremi in premajhni plači vsakič prestali z odliko, pri njihovi stavki.

Po mnenju vodje Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andreja Umeka je vsakomur lahko jasno, da Evropska unija tako številčnega imigrantskega vala ne zmore integrirati gospodarsko in kulturno: »Če bo Evropa še naprej dopuščala neomejeno doseljevanje ljudi iz Bližnjega vzhoda in Severne Afrike bo to pomenilo konec evropske družbe, ki so jo naši predniki gradili skozi stoletja, družbe demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, družbe ekonomskega vsaj relativnega blagostanja.« Dodal je še, da »mora Vlada RS prenehati z rušenjem osnovnih elementov Evropske unije: Schengna, evra in skupnega evropskega tržišča. Ti so v vitalnem interesu Slovenije in Slovencev in jih moramo varovati kot največjo svetinjo. Našemu gospodarstvu zagotavljajo konkurenčnost prebivalstvu pa pričakovan življenjski standard

Podpredsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine je predstavil pogled mlajše generacije na trenutno dogajanje v Sloveniji in ob tem izpostavil nepravičen položaj, v katerega slovenska vlada spravlja slovensko mladino: migrantom, ki so na poti skozi Slovenijo zagotovi brezplačno zdravstveno oskrbo in celo brezplačno pot čez Slovenijo, mladi pa se morajo včasih zaradi previsokih stroškov odpovedati študiju v drugem kraju v Sloveniji. Valentine ostro nasprotuje temu, da »imamo Slovenci manj pravic in manj možnosti za dostojno življenje kot nekdo, ki brez dokumentov stopi na naše ozemlje. Tako deluje edino politika, ki nima rada svojih državljanov, ampak zgolj ščiti lastne interese in deluje po navodilih iz tujine. Taka je vlada Mira Cerarja. Take vlade nočemo, ker škoduje Sloveniji! Ker škoduje prihodnosti našega naroda!«