V ZD Ljutomer podali stališča o dejanskih razmerah v zavodu

Sporočilo so posredovali zaradi morebiti napačno razumljenih dejstev, ki so se pojavila v javnosti v zadnjem času

Prlekija-on.net, četrtek, 18. februar 2016 ob 15:25
Zdravstveni dom Ljutomer

Zdravstveni dom Ljutomer

Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljutomer, so nam posredovali sporočilo za javnost, kjer so zapisana stališča predsednika in članov sveta Javnega zavoda ZD Ljutomer. Kot so zapisali, so v sporočilu zapisana dejanske razmere v zavodu, sporočilo pa so posredovali zaradi morebiti napačno razumljenih dejstev, ki so se pojavila v javnosti v zadnjem času.

Sporočilo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Junija 2015 je v ZD Ljutomer prišlo do zamenjave vodstva. Za v. d. direktorico zavoda je bila izvoljena ga. Suzana Makoter, dr. med., spec. spl. med. Bilo je za pričakovati da bo prejšnje poslovodstvo opravilo primopredajo poslov na korekten in transparenten način. To se ni zgodilo, se je pa g. mag. Nemec Tomislav odločil za sodno pot uveljavljanja svojih domnevno kratenih pravic glede načina in poteka glasovanja ob izvolitvi novega direktorja. Kljub temu, da se je novo poslovodstvo večkrat prizadevalo dobiti podatke, s ciljem za nemoteno delovanje zavoda in da se krmilo javnega zavoda prevzame v fazi, kot je bilo puščeno, je naletelo na gluha ušesa.

Glede na to, da vsebinske in dejanske primopredaje praktično ni bilo, temveč je g. Nemec novo poslovodstvo zgolj seznanil z nekaterimi skopimi osnovnimi podatki je bilo že v začetnih mesecih odločeno, da je potrebno pridobiti posnetek trenutno aktivnega stanja oz. presek stanja, da se lahko zavod nemoteno in transparentno vodi naprej. Zaradi vsega navedenega smo naročili pravni skrbni pregled z namenom, da se ugotovi presek pravega dejanskega stanja. Oboje je bilo naročeno izključno z razlogom, da se novo poslovodstvo seznani v kakšnem stanju se je zadeva prevzela, kaj so tekoče pogodbene obveznosti, obseg le teh, zapadlost pogodb, itd., saj (kot je bilo zgoraj navedeno) dejanske primopredaje ni bilo.

Pravni skrbni pregled je ugotovil določene nepravilnosti in sume protipravnih ravnanj, glede katerih je ZD Ljutomer kot javni zavod zavezan, da le te preda ustreznim službam oz. za to usposobljenim državnim organom, v presojo oz. preučitev, da se ti sumi raziščejo ter potrdijo ali ovržejo. Tako je bila 22. 1. 2016 oddana pobuda za uvedbo revizijskega postopka na Računsko sodišče Republike Slovenije in naznanilo suma storitve kaznivega dejanja po 1. odstavku 146. člena ZKP na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zoper bivšega direktorja g. mag. Tomislava Nemca.

Januarja 2016 so v medijih bili objavljeni nekateri nepreverjeni, zavajajoči podatki o domnevnih nepravilnostih glede prodaje starega vozila Ford Galaxy. V zvezi s tem vozilom lahko povemo, da je ta avto še vedno v lasti ZD Ljutomer in da glede njegovega popravila le to ne bi bilo rentabilno saj se uporablja za prevoz pacijentov na daljše relacije. Ker je vožnja in varnost pacijentov na prvem mestu, se je pristopilo nabavi novega avtomobila. Stari avto se bo prodal v skladu z ravnanjem dobrega gospodarja. Glede obračuna  nadur v. d. direktorice Suzane Makoter ponovno poudarjamo da so le te bile opravljene in obračunane izključno na delovnem mestu zdravnice, za kar obstojajo verodostojni dokazi.

PREDSEDNIK IN ČLANI SVETA
JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZD LJUTOMER

Ljutomer, 16.2.2016Več v Politika