MaMa prvič na ljutomerski občini in v prleškem mladinskem centru

Tokratni prleški dogodek je bil še dodatno okronan z obiskom ljutomerske občine in sprejemom pri županji mag. Olgi Karba

Prlekija-on.net, petek, 19. februar 2016 ob 11:08
MaMa v Prlekiji

MaMa v Prlekiji

V sredo, v popoldanskih urah se je na Spodnjem Kamenščaku kjer domuje Mladinski center Prlekije na delovnem posvetu oglasila voditeljica projektov Zavoda Mladinska mreža MaMa Laura Krančan. Tovrstni skrbniški sestanki potekajo v teh mesecih po vsej Sloveniji in so namenjeni pregledu dela članic, podajanja informacij o tekočih dogodkih in aktivnostih ter razpisih na mladinskem polju. V osnovi gre za svetovanje in podporo članicam mreže MaMa.

Na kamenskem delovnem posvetu so spregovorili o predlogih in idejah tistih, ki jim je sama mreža v bistvu namenjena. V pogovoru so aktivno sodelovali mladinski aktivisti Vita in Luka Suhadolnik, Franc Ivanek, Igor Štamol in vodja centra. Obisk je dosegel namen saj je prišlo do pogovora o aktualnih zadevah ter do medsebojne seznanitve kot tudi razprave glede pričakovanj in predlogov za skupno delovanje v prihodnje. Tokratni prleški dogodek je bil še dodatno okronan z obiskom ljutomerske občine in sprejemom pri županji mag. Olgi Karba. Tu so se v pogovoru še zadeve bolj skristalizirale in dorekle ter, kar je nenazadnje bistveno, tudi konkretizirale za kratkoročno in dolgoročno izvršljive projekte. Županja je poudarila, da vse mladinske pobude občina seveda podpira, nenazadnje je prva nosilka certifikata mladim prijazna občina v celotni regiji in da bo tudi po svojih močeh pri realizaciji sodelovala. Ob tej priložnosti je mlademu domačemu mladinskemu aktivistu Luku Suhadolniku tudi čestila za njegov, prav v teh dneh proslavljen 18. rojstni dan. V letošnjem letu bo tudi celotna ekipa MaMe prišla v Prlekijo na enodnevni obisk, do takrat pa bi že nekateri skupni projekti v dobro mlade populacije tudi že morali steči. Planirajo se tako nekatere mednarodne aktivnosti v katere bi bili vključeni partnerji iz sosednjih dežel kot tudi mladi iz pobratenih občin.

Zavod Mladinska mreža MaMa katerega pobudnik in soustanovitelj je bil tudi Mladinski center Prlekije združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna organizacija, organizirana ne kot javni temveč zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija ki trenutno združuje kar 46 članic. Cilja sta: - Mladinski centri kot odgovor na izzive države. Sinergičnost učinkov delovanja mladinskih centrov prispeva k razvoju lokalnih skupnosti, regij in države. Izvajanje priprav na in črpanje sredstev v okviru finančne perspektive 2014-2020 in iskanje priložnosti delovanja mladinskih centrov izven področja ozke definicije mladinskega dela. - Mladinska mreža MaMa, mrežna organizacija mladinskih centrov, zagovarjanje interesov mladinskih centrov: krepiti mrežno organizacijo mladinskih centrov z namenom nadaljne finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže. Izvajanje: zagotavljanje stabilnosti in neodvisnosti preko tro-stebrnega financiranja mreže, večanje profesionalnosti delovanja same mreže. Poslanstvo pa je omogočanje direktno in preko članic - mladinskih centrov podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Rudi Stegmüller


Več v Kultura in izobraževanje