9. mednarodni pedagoški simpozij na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Na 9. mednarodnem pedagoškem simpoziju se je zbralo več kot 200 udeležencev iz celotne Slovenije, sodelovali pa so tudi gostje iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije in celo Norveške

Prlekija-on.net, sreda, 24. februar 2016 ob 12:29
9. mednarodni pedagoški simpozij

9. mednarodni pedagoški simpozij

Na OŠ Franceta Prešerna v Črenšovcih je bilo v sklopu mednarodnega simpozija, ki je potekal 19. in 20. februarja pod naslovom Avtonomija in alternativne oblike dela v šoli in v vrtcu, letos že devetič prešerno, preudarno, poučno in premišljevalno. Na 9. mednarodnem pedagoškem simpoziju se je namreč zbralo več kot 200 udeležencev iz celotne Slovenije, sodelovali pa so tudi gostje iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije in celo Norveške. Predavatelje in slušatelje je v dveh dneh družilo razmišljanje o osrednji temi, alternativnih oblikah dela v šoli in v vrtcu.

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci si na pedagoškem področju že vrsto let prizadeva svoje učitelje izobraževati in jih usposabljati, da bi znali osvojena znanja in odlično prakso iz razreda podajati tudi drugim. S tem namenom vztrajajo pri organizaciji mednarodnih simpozijev in iščejo metode in oblike dela, ki bodo učencem resnično omogočale večjo miselno aktivnost na višjih taksonomskih ravneh v pripravi na življenje in za življenje. Tokrat so se zbrali vzgojitelji, učitelji osnovnih in srednjih šol, predstavniki Pedagoške fakultete v Ljubljani in Pedagoške fakultete v Kopru, različnih inštitutov, centrov in organizacij. Sodelovali so predstavniki 7 vrtcev, 42 osnovnih šol, 8 srednjih šol, od tega 6 gimnazij, 2 fakulteti in 10 različnih drugih strokovnih ustanov, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z mladimi.

V kulturnem uvodnem programu prvega dne so se predstavili otroci iz Vrtca Črenšovci in šolski mladinski pevski zbor. Udeležence so v uvodu pozdravili ravnateljica šole, mag. Marija Horvat, župan Občine Črenšovci, Anton Törnar, in predstojnica Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota, Irena Kumer. Drugi delovni dan simpozija je zbrane pozdravil in nagovoril poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, Jožef Horvat. Prisotni so bili tudi ravnatelji drugih šol in predstavniki lokalne skupnosti. Posebej so bili veseli, da so se znova lahko srečali z učitelji pobratene šole OŠ Vuk Karadžić iz Surčina z direktorjem šole Dragojlem Sekulićem in predstavniki občine Surčin s predsednico občine Vesno Šalović.

Po uvodnih besedah so si udeleženci v 5 razredih OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in enem oddelku vrtca ogledali odlično delo domačih učiteljev in učencev, ki izkazuje predvsem uspešno delo učencev in učiteljev ter otrok in vzgojiteljev, saj to prakso v letih nadgrajujejo, raziskujejo in dopolnjujejo z namenom doseganja višjih taksonomskih ravni znanja.

Na plenarnem delu, ki je bil del simpozija v obeh dneh, so predavatelji osvetlili letošnjo temo simpozija iz različnih zornih kotov. Tako so se udeleženci seznanili z alternativnimi metodami in oblikami dela v šoli po meri nadarjenih otrok (dr. Mojca Juriševič, Slovenija), s celostnim pogledom pedagogike Montessori (Eduarda Šteblaj, Slovenija), z waldorfsko pedagogiko (Godi Keller, Norveška), z avstrijskim modelom dvojezičnega šolstva v Celovcu (Eduard Oraže, Avstrija), s pedagoško toplino kot učiteljevo tehniko dela (Simona Pajk, Slovenija), z de Bonovo metodo razmišljanja in učenja (mag. Nastja Mulej, Slovenija) ter delovanjem možganov in NTC sistemom učenja (Ranko Rajović, Srbija). Primere iz prakse in raznolike poglede na tematiko so si učitelji osnovnih in srednjih šol ter vzgojitelji izmenjali v 18 skupinah, ki so potekale prvi in drugi dan simpozija.

Prvi dan simpozija se je zaključil s kulturnim večerom v Dobrovniku. Udeleženci so si ogledali razstavne prostore in tropski vrt podjetja Ocean Orchids in uživali v koncertu dveh članov etno glasbene skupine Edna (Tjaša Cigut – vokal in Kristian Majcen – kitara).

Na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci so veseli, da so uspešno zaključili tudi letošnji, 9. mednarodni simpozij. Zanimivo je bilo spremljati dobre primere prakse, ki so bili podprti v teoretičnih strokovnih podlagah. Veliko je bilo govora o odnosu do dela, učencev in sodelavcev, o poteh do znanja z igro, asociacijami in reševanjem resničnih problemov, o svobodi v odločanju za različne dejavnosti, ki jih učenci lahko izbirajo, o pomembnosti analize dela, iz katere izhaja nadaljnje načrtovanje, o vzgoji in osebnostnem pristopu, o iskanju potencialov pri učencih in možnostih, kako delati drugače, o možganih in njihovem delovanju in še čem.

Ravnateljica mag. Marija Horvat se je v zaključnem nagovoru simpozija zahvalila za vse pozitivne odzive, za vse prispevke, še posebej pa se je zahvalila vsem svojim sodelavcem za opravljeno delo, saj so lahko le z veliko mero angažiranosti in sodelovanja znova organizirali tako velik in obenem izredno vreden izobraževalni dogodek. Obenem je vse prisotne povabila na jubilejni, 10. mednarodni simpozij v Črenšovce, ki bo gotovo tudi prihodnje leto učiteljem, pedagogom in vzgojiteljem, ki hočejo poglobiti svoje znanje z namenom, da bi v polnosti opravljali svoje poslanstvo vzgajanja in poučevanja in otroke kar najbolje pripravljali na življenje v prihodnosti, ponudil dovolj strokovnih izzivov in novih znanj za njihovo profesionalno in osebno rast in s tem rast njihovih učencev.


Več v Kultura in izobraževanje