Gasilci PGD Radoslavci optimistično v leto 2016

Na občnem zboru so bila podeljena napredovanja, pohvale in priznanja prizadevnim gasilcem in gasilkam

Branko Košti, četrtek, 10. marec 2016 ob 11:43
Občni zbor PGD Radoslavci

Občni zbor PGD Radoslavci

Številni gasilci in gasilke, od najmlajših do veteranov PGD Radoslavci, so se v soboto, 6. marca, zbrali v svojem, lepo obnovljenem gasilskem domu, na že 104. občnem zboru. Pridružili so se jim še gostje, člani sosednjih PGD Mala Nedelja, Precetinci, Vogričevci, Koračice, Pršetinci, pobratenega PGD Ožbalt, predsednik KS Radoslavci in častni predsednik društva Janez Rudolf in predstavnica GZ Ljutomer Andreja Görkeš Novak.

Za prijetno popestritev so pred pričetkom zbora poskrbeli mladi gasilci, ki so s skečem dobro nasmejali prisotne. Tudi predsednik PGD Radoslavci Robi Ferenček, je poročilo o opravljenem delu v letu 2015 pričel s spodbudnim podatkom, da je bil v celoti poplačan dolg za izdelavo fasade na gasilskem domu in društvo optimistično, s polnim zagonom pričenja leto 2016.

V letu 2015 so radoslavski gasilci pripravili kar nekaj prireditev. Začelo se je z letnimi pregledi društev sektorja Mala Nedelja, z veseljem so sprejeli rekordno število veteranov z območja GZ Ljutomer na 28. Srečanju veteranov, udeležili so se svete maše ob godu zavetnika gasilcev Sv. Florjana in izvedli že tradicionalno nabirko starega železa, uredili okolico gasilskega doma in detajlno očistili notranjost. Nekateri člani so s praporjem sodelovali na slovesnostih PGD Cven, Kokoriči, Sp. Krapje in Stara Cesta.

V Radoslavcih so še posebej ponosni na svoje mlade gasilce, katere vodi Tomi Horvatič. Veliko jih je in so garant za svetlo prihodnost gasilstva v kraju, ki se ponaša z več kot stoletno gasilsko tradicijo. Uspešni so na operativnem področju in to dokazujejo z doseženimi rezultati na letnih pregledih in občinskih tekmovanjih, na katerem so v letu 2015 pionirji zasedli 4. mesto, mladinci pa so se z osvojenim 2. mestom uvrstili na regijsko tekmovanje, katerega se žal, zaradi pomanjkanja časa mentorjev, niso udeležili. Seveda poskrbijo tudi za druženje, zabavo in rekreacijo, saj jih to še bolj povezuje. Lani so za pionirje in mladince iz sektorja Mala Nedelja, organizirali izlet v Maribor, kjer so obiskali vojašnico in se seznanili z vojaškim življenjem, v Gasilski brigadi Maribor pa spoznali opremo ter življenje in delo poklicnih gasilcev.

Poročilo o operativnem delovanju je podal poveljnik PGD Radoslavci Boro Zmazek. Intervenirali so ob dveh požarih na objektih in sodelovali pri gašenju travniškega požara, eno intervencijo pa so opravili ob zalitju kleti v stanovanjski hiši. Ob tem so v vrtcu Mala Nedelja, otrokom razkazali vozilo GVM in jih seznanili z delom gasilcev, sodelovali pa so še na vaji požara in evakuacije na OŠ Mala Nedelja in na skupni vaji Bioterme 2015. Gostili so letni pregled društev ter pripravili nenapovedano vajo društev sektorja v mesecu požarne varnosti. Za učinkovitejšo obveščanje so vpeljali sistem SMS alarmiranja preko mobilnih telefonov.

Iz sprejetega programa dela je razvidno, da bo tudi leto 2016 pestro in delovno. Poleg intervencij ob požarih in drugih nesrečah, za katere upajo, da jih bo čim manj, bodo poskrbeli za udeležbo najmlajših članov na taboru Mladi gasilec, razmišljajo pa tudi o organizaciji lastnega tabora za svojo mladino. Želijo dokončati ureditev okolice gasilskega doma, nadaljevali bodo z zbiranjem odpadlega železa in tako pridobili nekaj prihodka v svoj proračun. Redno vzdrževanje vozil in opreme je seveda osnovni pogoj za dobro operativno pripravljenost, seveda pa je to odvisno od finančne situacije. Z namenom utrjevanja vezi in promocijo gasilstva, načrtujejo vaško gasilski piknik.

Priznanje za uspešno delo so radoslavskim gasilcem izrekli tudi Andreja Görkeš Novak iz GZ Ljutomer, v imenu Občine Ljutomer občinski svetnik Marjan Novak, Janez Rudolf, predsednik KS Radoslavci in predstavniki PGD Ožbalt, PGD Mala Nedelja Vito Matjašič, Lovske družine Bučkovci Tomaž Šišernik, KO RK Radoslavci Lilijana Peršak in TD Mala Nedelja-Radoslavci Emil Rakuša.

Uradni del občnega zbora se je zaključil s podelitvijo priznanj. Poleg napredovanj, pohval in priznanj za 10 in 20 let aktivnega dela v društvu, sta predsednik Robi Ferenček in predstavnica GZ Ljutomer Andreja Görkeš Novak, Priznanje gasilske zveze III. stopnje podelila Robertu Ferenčeku in Borisu Filipiču, Priznanje GZ Alojzu Filipiču in Slavku Peršaku, odlikovanje Plamenica II. stopnje je prejel Boro Zmazek, Plaketo veterana pa Marija Ivančič in Janez Žnidarič st.

Ob bližajočem Dnevu žena so dekletom in ženam razdelili nageljne, zatem je sledilo veselo rajanje ob zvokih ansambla Jeruzalem.


Več v Kultura in izobraževanje