Želijo oprostitev okoljske dajatve

V Svetem Juriju ob Ščavnici sprejeli operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode

Prlekija-on.net, torek, 1. september 2009 ob 07:05
Sveti Jurij ob Ščavnici

Sveti Jurij ob Ščavnici

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v preteklosti za svoje območje že pričela s pripravo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, a ga nikoli ni dokončala in sprejela na občinskem svetu. Zaradi uredbe, ki govori o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, pa se je sedanje vodstvo občine odločilo pripraviti omenjeni program, ki so ga po daljši razpravi na minuli seji občinskega sveta tudi sprejeli.

Omenjena uredba govori, da morajo lastniki obstoječih stavb na območju poselitve, kjer ni treba odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, za odpadno komunalno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. Roka sta dva, in sicer do konca leta 2015, če je obstoječa stavba na prispevnem območju občutljivega, na vplivnem območju kopalnih voda ali na vodovarstvenem območju, vsi ostali pa do konca leta 2017. Do takrat lahko lastniki obstoječih stavb uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode obstoječe greznice, ki pa so po večini sedaj pretočne in se delno očiščena voda izliva v naravo, kar pa je protizakonito.

Na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici kanalizacijsko omrežje ni urejeno. V načrtu imajo, da bi uredili kanalizacijski sistem za naselja Blaguš, Biserjane, Jamna in Sveti Jurij, z možnostjo razširitve na naselje Slaptinci, predvidoma ob reki Ščavnici pa naj bi zgradili skupno biološko čistilno napravo v velikosti 900 populacijskih enot. V ostalih naseljih občine Sveti Jurij ob Ščavnici, vseh je kar 27, se predvideva gradnja individualnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic.

Nekateri svetniki so v želji, da program nemudoma sprejmejo, navajali dejstvo, da bi bilo za nekatera območja občine mogoče pridobiti odločbe okoljskega ministrstva, ki bi prebivalce oprostile plačila okoljske dajatve, ki jo sedaj vsa gospodinjstva tudi plačujejo. Operativni program je namreč osnova za oprostitev plačila, po daljši razpravi pa so se odločili, da bodo na podlagi sprejetega operativnega programa posredovali vlogo za oprostitev dela občine, ki po mnenju nekaterih svetnikov sedaj neupravičeno plačuje okoljsko dajatev, na okoljsko ministrstvo, od koder pa v najkrajšem možnem času pričakujejo odgovor.

Okoljsko ministrstvo je občini Sveti Jurij ob Ščavnici dolžno še odgovor, na katerih območjih v občini na podlagi veljavnega državnega operativnega programa je potrebna priključitev na javno kanalizacijo in na katerih ne. Prevetritev, ki jo je občina opravila s pristojnimi službami, govori o tem, da je na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici še kar nekaj območij bolj strnjene gradnje, kjer bi kazalo razmisliti o opremi delov naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem.


Komentarji

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Prlekija-on.net. Pri komentiranju se držite teme, ne uporabljajte sovražnega govora in upoštevajte pravila.Več v Gospodarstvo