Vpis v vrtec Stročja vas

Vpis bo v četrtek, 24.3. in v petek, 25.3.2016 od 7.00 do 16.00 ure

Prlekija-on.net, ponedeljek, 21. marec 2016 ob 08:40
Vrtec Stročja vas

Vrtec Stročja vas

Obveščamo Vas, da bo vpis v vrtec Stročja vas za šol. leto 2016/2017 v četrtek, 24.3. in v petek, 25.3.2016 od 7.00 do 16.00 ure v kabinetu vodstva vrtca. Tam boste dobili tudi vlogo za vpis otroka, ki je sicer dostopna tudi na spletni strani vrtca. Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo, mogoče pa jih je vpisati v celodnevni in poldnevni program.

Otroke, ki so bili v vrtec vpisani že lansko leto in ne obiskujejo vrtca, je za novo šolsko leto potrebno spet ponovno vpisati. Za otroke, ki vrtec že obiskujejo, ponovni vpis ni potreben, saj pogodba, ki ste jo podpisali ob vstopu otroka v vrtec še velja. Veljavnost pogodbe bo prenehala z 31. avgustom tistega leta, ko bo vaš otrok dopolnil 6 let in postal šoloobvezen, oziroma z dnem, ko ga boste izpisali.

Če boste vlogo izpolnjevali v vrtcu, prinesite s seboj osebne podatke o otroku (EMŠO, datum rojstva, prebivališče) ter EMŠO in davčni številki obeh staršev.

Te dni bo v vrtcu potekal tudi dan odprtih vrat, in takrat si boste lahko ogledali, kako poteka delo in življenje otrok v vrtcu.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas prijazno pozdravljamo.

Pomočnica ravnateljice za vrtec:
Suzana Babič, dipl. vzg. pred. otr.

Ravnateljica:
Mateja Leskovar Polanič, univ. dipl. ped.


Več v Najmlajši