Redni letni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer

Na zboru so podelili Zahvalne listine in Plakete zveze veteranov vojne za Slovenijo

Branko Košti, ponedeljek, 4. april 2016 ob 17:24
Zbor članov OZVVS Ljutomer

Zbor članov OZVVS Ljutomer

Na rednem letnem zboru so se v petek, 1. aprila, zbrali člani in članica Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, v katerem se združujejo veterani z območja UE Ljutomer.

Po prihodu praporja, sta simbolno veteransko dejanje opravila praporščak Jože Ladiha in Jože Laba. Predsednik združenja Alojz Filipič je uvodoma pozdravil prisotne člane in članico ter goste. Nadaljno delo zbora je potekalo pod vodstvom delovnega predsedstva na čelu s predsednikom Jožetom Roškarjem.

Na osnovi poročil predsednika Alojza Filipiča in blagajnika Draga Klenarja, je bila opravljena krajša razprava, ki je pokazala, da je bilo delo združenja v preteklem letu uspešno, saj so bile opravljene vse, v letnem programu začrtane aktivnosti. Nekatere so izvedli člani združenja samostojno, veliko pa tudi v sodelovanju z OZSČ Ljutomer, ZB za vrednote NOB Ljutomer, Policijskim veteranskim združenjem Sever za Pomurje, pododbor Ljutomer, veteranskimi organizacijami Pomurja, nekaj pa tudi z Udrugu veterana domovinskog rata republike Hrvatske, ogranak Štrigova ter Slovensko vojsko. Glede finančnega poslovanja je bil izpostavljen izpad prihodkov s strani občin, saj, razen Občine Ljutomer, ostale tri občine niso v celoti zagotovila načrtovanih sredstev.

Dobro delo združenja in odlično sodelovanje so v svojih nastopih izrazili tudi gostje: predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Pomurje Branko Bratkovič, predsednik OZVVS G. Radgona Niko Brus, podpredsednik OZ VVS Murska Sobota Štefan Flisar, predsednik pododbora PVD Sever Ljutomer Branko Kos, predsednik UDVDR RH, Ogranak Štrigova Zlatan Žižek, predsednik OZ SČ Ljutomer Anton Kosi, predsednik ZB za vrednote NOB Ljutomer Franc Slokan, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in predsednik Ribiške družine Ljutomer Zoran Marko. Vsem navedenim združenjem in organizacijam, so bila ob 25. letnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo, podeljene Zahvalne listine OZ VVS Ljutomer. Zahvalne listine sta prejeli še Gasilsko društvo Cven in Strelska družina Rudar Presika.

Predsednik PO ZVVS za Pomurje Branko Bratkovič in predsednik OZ VVS LJutomer Alojz Filipič, sta podelila Plakete ZVVS. Srebrno plaketo je prejel Jože Laba, Bronaste plakete pa Marija Cmagar, Adolf Cmagar, Stanislav Rauter in Zvonimir Trstenjak.


Več v Kultura in izobraževanje