Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju na Cvenu

Delegacija Občine Ljutomer in borčevske organizacije je položila venec pri spomeniku talcem na Moti

Branko Košti, sobota, 16. april 2016 ob 09:44
Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju

Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta v petek, 15. aprila na Cvenu, pripravila osrednjo proslavo v počastitev 27. aprila – Dneva  upora proti okupatorju in obletnici ustrelitve dvajsetih talcev na Moti 2. aprila 1945.

Pred proslavo je delegacija v sestavi Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB Slovenije, Janko Špindler, podžupan Občine Ljutomer in Franc Slokan, predsednik ZB za vrednote NOB Ljutomer, ob prisotnosti nekaterih svojcev talcev, ustreljenih na Moti, položila venec k spomeniku ob reki Muri.

Proslava v polnem kulturnem domu na Cvenu se je pričela s prihodom praporov veteranskih in domoljubnih organizacij, zatem je udeležencem spregovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, slavnostni govornik pa je bil član predsedstva Zveze združenja borcev Slovenije Milan Gorjanc.

Cvenski oktet, Jože Pečnik in Olga Majcen, člani Kulturnega društva Cven in učenci Podružnične osnovne šole Cven, so izvedli kulturni program, v katerem so se zvrstili petje, recitacije in ples.

Podeljena so bila priznanja sodelujočim v natečaju » Spominska obeležja pripovedujejo«
Območni odbor združenja Zveze borcev za vrednote NOB Ljutomer, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje, pododbor Ljutomer in Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, so konec meseca novembra 2015 ob podpori občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej razpisala natečaj na temo »Spominska obeležja pripovedujejo«. Sodelovanje na natečaju so ponudili vsem osnovnim šolam in gimnaziji na območju delovanja. Učenci osnovnih šol so ustvarjali na  likovnem in literarnem področju, dijaki gimnazije pa so pisali raziskovalne naloge. Z razkrivanjem obeležij in iskanjem njihovih sporočilnih vrednosti so učenci in dijaki spoznavali zgodovino lastnega okolja in na ta način krepili svoj odnos do domovine in svoje domoljubje.

Na razpis so svoja dela poslali učenci iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje in OŠ Veržej ter dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Skupaj so prejeli 19 del. Prispela likovna dela je ocenila komisija pod vodstvom akademskega slikarja, mag. Vladimirja Potočnika, literarne prispevke in raziskovalne naloge pa komisija pod vodstvom profesorice slovenščine Silve Kosi.

Nagrade in priznanja najuspešnejšim mladim ustvarjalcem so podelili mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, Alojz Filipič, predsednik OZ VVS Ljutomer in Branko Kos, predsednik PVD Sever za Pomurje, pododbor Ljutomer.

Najmlajši, učenci petih razredov, so ustvarjali likovne upodobitve spominskih obeležij. Knjižne nagrade, ki jih je donirala Občina Razkrižje, so prejeli:
  • Lana Ivezič iz OŠ Razkrižje, pod vodstvom Bojane Pergar Stolnik,
  • Lara Gregorec iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci pod vodstvom mentorice Melite Krampelj,
  • Lara Grnjak in Taja Mlakar iz OŠ I. C. Ljutomer pod vodstvom mentorja Vitomirja Kaučiča ter
  • Ana Majcen iz OŠ Mala Nedelja pod vodstvom mentorice Klaudije Zadravec.
Učenci osmih razredov osnovnih šol, ki so pisali literarne prispevke na razpisano temo. Knjižne nagrade avtorjem petih najboljših literarnih del je donirala Občina Križevci, prejeli pa so jih:
  • Anja Pušenjak iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci pod vodstvom mentorice Karmen Rauter,
  • Mirjam Ivančič in Romina Erjavec iz OŠ Veržej pod vodstvom mentorice Zalike Horvat ter
  • Saša Polanič iz OŠ I. C. Ljutomer pod vodstvom mentorice Metke Ohman.
Dijaki drugih letnikov so izdelovali raziskovalne naloge. Knjižne nagrade avtorjem petih najboljših raziskovalnih nalog je donirala Občina Veržej, najboljše raziskovalne naloge so napisali:
  • Anja Makoter, Špela Pšak, Nina Žunič, Nina Štefanič in Nik Kristofič. Vsem je bila mentorica Suzana Rauter.
Nagrajeni učenci, dijaki in njihovi mentorji bodo deležni še posebne nagrade. Proti koncu šolskega leta se bodo odpeljali na strokovno ekskurzijo, katere prevozne stroške bo financirala Občina Ljutomer.


Več v Kultura in izobraževanje