Prlekija-on.net tudi na mobilniku

Portal lahko prebirate tudi na vašem mobilniku

Dejan Razlag, ponedeljek, 14. september 2009 ob 14:051
Prlekija-on.net mobilno

Prlekija-on.net mobilno

Odslej lahko portal Prlekija-on.net preglejujete tudi na vašem mobilniku, kjer najdete novice in napovednik. Mobilna verzija je posebej prilagojena za ogled v manjših resolucijah ter manjšem prenosu podatkov. Prlekija-on.net mobilno je dosegljiva na naslovu m.prlekija-on.net ali www.prlekija-on.net/mobilno/.