Potrdili Zaključni račun proračuna občine Sv. Jurij za leto 2015 ter odločili o prejemnikih občinskih priznanj

12. redna seja občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Branko Košti, petek, 22. april 2016 ob 15:57
12. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

12. redna seja OS Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

V sredo, 20. aprila, so se na 12. redni seji sestali svetniki občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

Na seji so, poleg potrditve zapisnika 11. seje ter seznanitvijo o delu župana, občinske uprave ter odborov in komisij med sejama, obravnavali Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Gornja Radgona, katerega je predstavil direktor doma Jože Primožič, dr. med. spec. Glede poslovanja svetniki niso imeli pripomb, so pa spomnili na potrebo po novem aparatu za slikanje zob v zobni ambulanti pri Sv. Juriju. Direktor je zagotovil, da bo aparat nameščen v letošnjem letu. Letno poročilo JZ Zdravstveni dom G. Radgona so svetniki soglasno sprejeli.

Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici je podal inšpektor Aleš Potočnik. Tudi poročilo tega organa je bilo soglasno sprejeto.

Svetniki so obravnavali in odločali tudi o Zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2015, s katerim jih je seznanila računovodkinja Suzana Šadl. Zaključni račun izkazuje skoraj 149 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki, največji delež pa so namenili investicijam v cesto Grabšinci Terbegovci, Sp. Ivajnci - mlin – Grabonoš in sanaciji plazu v Kutincih. Tudi zaključni račun proračuna za leto 2015 so svetniki soglasno potrdili.

Na predlog Komisije za priznanja so bili soglasno izglasovani sklepi, da se ob letošnjem prazniku občine podeli naziv Častni občan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Francu Lančiču, grb Občine Sv. Jurij ob Ščavnici PGD Sv. Jurij ob Ščavnici, plaketa Občine pa Sv. Jurij ob Ščavnici pa Feliksu Kocuvanu in Francu Smolku. Naziv in priznanja bodo podeljena na slavnosti seji v petek, 22. aprila.