Skrb za naravo in čisto okolje

Pomembna je ozaveščenost, saj je naša prihodnost odvisna od vseh nas

Prlekija-on.net, petek, 22. april 2016 ob 16:25
Čudovita je naša pokrajina, krasni smo ljudje, ki bivamo in se zavedamo pomena ozaveščenosti čistega okolja ter skrbi za živali v našem bivalnem okolju.

Na pobudo g. Tomaža Šišernik iz LD Mala Nedelja sva v sklopu čistilne akcije v občini Ljutomer, katere pomembni deležnik je tudi  PP Ljutomer, v OŠ Mala Nedelja 8.4.2016 pripravila predavanje. Tamkajšnja ravnateljica ga. Breda Žunič naju je z navdušenjem sprejela, saj se zaveda, da je vse premalo časa in pozornosti, ki jo posvečamo živalim in vsakodnevnim odpadkom.
 
Tomaž je poudaril, kako pomembno je znanje o naravi in okolju ter skrb za živali tekom celega leta. V naravi je vse medsebojno povezano, treba jo je varovati in skrbno rabiti. Ob vsem tem pa jo je potrebno kot posebno vrednoto varovati ter ohranjati lovsko tradicijo.  Lovska kultura na Slovenskem je v tesni povezanosti raznih aktivnosti trajnostnega upravljanja in varovanja prostoživečih vrst divjadi in njihovega okolja. Glavna naloga lovcev in njihova odgovornost je etičen in human odnos do divjadi, narave in drugih lovcev, skrb za prehranske možnosti živali,  preprečevanje škode na in po divjadi ter sodelovanje z uporabniki prostora. Poudaril je povezanost človeka z naravo in njegov pomen pri ohranjanju naravne raznolikosti.

Sam sem predstavil pomen ter namen čistilne akcije, ki jo vsako leto skrbno načrtuje občina Ljutomer, katere pomemben partner je tudi naša policijska enota, ki poleg represivnega ukrepanja daje poseben poudarek na preventivni dejavnosti predvsem med najmlajšimi. Iz leta v leto se udeleži vedno več posameznikov, osnovnošolcev, srednješolcev, društev, organizacij, ki jim ni vseeno v kakšnem okolju živimo. Namen akcije je ozaveščanje prebivalstva o skrbi za okolje, ki se začne prav v vsakem domu z ločevanjem in pravilnim odlaganjem odpadkov. Poudaril sem pomen ločevanja odpadkov, katerega sprva nismo sprejeli preveč z navdušenjem. A sčasoma smo se navadili ločevanja ter starejši z dobrim delom prenašamo lep zgled na naše mlajše rodove. Otroci so se strinjali, da tudi v šoli namenjajo pozornost ločevanju odpadkov ter pobiranju smeti.

Pomembna je ozaveščenost, saj je naša prihodnost odvisna od vseh nas. Vsak posameznik je delček v sestavljanju tega mozaika saj je medsebojno sodelovanje ter prostovoljni prispevek posameznika temelj skupnega doprinosa k boljši in bolj humani prihodnosti.

Robert Kosmajer, VPO PP Ljutomer
Foto: OŠ Mala Nedelja