Sporazum o lastništvu in upravljanju vodovodnega sistema C je potrjen

Sporazum so potrdili na skupni izredni seji občinskih svetov občin UE Gornja Radgona in UE Ljutomer

Branko Košti, četrtek, 26. maj 2016 ob 16:26
Izredna seja OS občin UE Gornja Radgona in UE Ljutomer

Izredna seja OS občin UE Gornja Radgona in UE Ljutomer

Sreda, 25. maj, je bil za občane desnega brega reke Mure, zgodovinski dan. Vsaj tako je bilo najavljeno v uvodu, prav tako zgodovinske, izredne skupne seje občinskih svetov občin z območja UE Gornja Radgona (G. Radgona, Radenci, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici) in UE Ljutomer (Razkrižje, Veržej, Križevci in Ljutomer) v Kocbekovi dvorani KUS pri Sv. Juriju ob Ščavnici.

Pričakovanja o hitri potrditvi Sporazuma o lastništvu in upravljanju vodovodnega sistema C, katerega so že sprejeli župani na Svetu ustanoviteljic JP Prlekija, njegovo veljavnost pa so morali potrditi še občinski sveti Občin ustanoviteljic, so razblinili nekateri pomisleki in predlogi sprememb posameznih členov sporazuma, katere je v imenu nekaterih svetnic in svetnikov, podala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Po njenem izvajanju se je sprožila burna razprava, katera je razkrila, da v nekaterih občinah pristojna delovna telesa in občinski sveti, o predlogu sporazuma niso razpravljali, zato so bile s strani svetnikov kritike uperjene tudi v nekatere župane. Pojavila se je celo dilema, ali je mogoče sporazum potrditi na tej seji, ali bo potrebno odločanje preložiti in sklicati novo sejo. Na koncu je vendarle prevladalo mnenje, v precejšnji meri tudi zaradi časovne stiske, da župani skupaj s poročevalci mag. Borisom Jagodičem, dr. Šimetom Ivajnkom, mag. Zlatkom Erlihom in univ. dipl. ekon. Davorinom Kurbosom, med polurno prekinitvijo seje poskušajo v sporazum vnesti predlagane spremembe, kolikor je to mogoče.

Seja se je nadaljevala po 45 minutah, v tem času so bile v dokument vnesene skoraj vse, v razpravi predlagane spremembe, nekateri župani so se posvetovali tudi s svetniki. Sledilo je glasovanje vsakega občinskega sveta posebej in vsi so Sporazum o lastništvu in upravljanju vodovodnega sistema C potrdili.

Potrjeni sporazum je osnova za nadaljnje urejanje medsebojnih razmerij in prenos upravljanja na JP Prlekija. Po njem so občine podpisnice solastnice vodnih virov in transportnih vodov sistema C po deležih sofinciranja, saj so bila sredstva države in UE v projekt vložena preko občin, ki so bile nosilke projekta. V sporazumu se zavezujejo tudi za enotno cenovno politiko, kar pomeni enako ceno omrežnine in enako ceno vodarine.