S krediti do likvidnosti

Prleški razvojni agenciji sta občinska sveta v Ljutomeru in Veržeju že dala zeleno luč za najem kreditov v višini 620 tisoč evrov

Prlekija-on.net, četrtek, 8. oktober 2009 ob 07:29
Prleška razvojna agencija

Prleška razvojna agencija

Prleška razvojna agencija (PRA) s sedežem v Ljutomeru za nadaljnje delovanje nujno potrebuje dodatna sredstva, ker pa je agencija gospodarsko-interesno združenje, ustanoviteljice jamčijo za delovanje. PRA so ustanovile občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje ter območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer, ki so omejile pristojnosti direktorju agencije Goranu Šostru.
Pri najemu kredita, višjega od 41.841 evrov, si mora Šoster pridobiti mnenje ustanoviteljic oziroma skupščine PRA. Vendar se na minuli skupščini župani, ki so člani skupščine, niso želeli opredeliti o prošnji Šostra, da se izda mnenje za najetje kreditov do 220 tisoč evrov v letošnjem letu in 400 tisoč evrov v letu 2010. Mnenje v imenu občin podajajo občinski sveti občin ustanoviteljic, gre pa za zagotavljanje likvidnostnih sredstev, ki bodo omogočila nadaljnje izvajanje programov agencije. Člani občinskih svetov v Ljutomeru in Veržeju so že odobrili najem kreditov, občinska sveta v Križevcih in Razkrižju pa bosta o tej temi temi spregovorila v naslednjih dneh.

"Prleška razvojna agencija je bila zelo uspešna na razpisih Evropske unije že v preteklem obdobju, ko je na podoben način izvajala mednarodne razvojne programe in se je v ta namen tudi že doslej zadolževala, saj je pri vseh evropskih projektih treba predfinancirati vse aktivnosti. Povrnitev vseh v projektih upravičenih stroškov, ki povečini znaša 95 odstotkov vrednosti projektov, traja običajno okrog dvanajst mesecev od izvedbe aktivnosti oziroma od plačila. Preostali del sofinanciranja projektov in stroške financiranja tekočega poslovanja pokriva Prleška razvojna agencija," je obrazložil Šoster, ki obljublja, da bo oba kredita poravnal do leta 2013.

Razlog, da je treba zdaj, tudi s krediti, pridobiti čim več lastnih sredstev za izvedbo projektov, je tudi v tem, da izvajanje že pridobljenih projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije, zamuja skoraj dve leti. Operativni program za programsko obdobje 2007-2013 se je pričel z zamudo, ki je nastala zaradi zapletov na državni in meddržavnih ravneh. "To je povzročilo drastičen upad prihodkov PRA," je navedel Šoster, ki je skupaj s sodelavci vključen v kar sedem projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije v okviru novo razpisanih programov čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Gre za projekte, ki so ovrednoteni na kar 1,6 milijona evrov, programi pa se začenjajo izvajati v letošnjem letu in trajajo praviloma tri leta.

Zbornica izstopila iz PRA
Izvedeli smo, da je območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer na podlagi sklepa skupščine te zbornice podala odstopno izjavo in odstopa kot soustanoviteljica Prleške razvojne agencije. "Na podlagi statuta agencije si še leto dni po podani odstopni izjavi član. To pomeni, da je ljutomerska zbornica še letošnje leto član in mora poravnati tudi članarino," nam je povedal veržejski župan Slavko Petovar, predsedujoči minuli skupščini PRA. Letna članarina za zbornico znaša okrog 2000 evrov.