Podali soglasje k poslovnemu načrtu ZD Ljutomer, Suzana Makoter ostaja v.d. direktorice

Posvet županov občin ustanoviteljic z vodstvom Zdravstvenega doma Ljutomer

Prlekija-on.net, ponedeljek, 4. julij 2016 ob 09:302
Posvet županov z vodstvom ZD Ljutomer

Posvet županov z vodstvom ZD Ljutomer

V četrtek, 30. junija, je v Zdravstvenem domu Ljutomer potekal posvet vodstva Zdravstvenega doma Ljutomer in vseh štirih županov občin ustanoviteljic. V. d. direktorica ZD Ljutomer Suzana Makoter, dr. med., spec., je v uvodu pozdravila vse prisotne, še posebej županjo občine Ljutomer, mag. Olgo Karba, župana občine Razkrižje, Stanka Ivanušiča, župana občine Križevci, mag. Branka Beleca in župana občine Veržej, Slavka Petovarja.

V uvodnem delu je v. d. direktorica Suzana Makoter, dr. med., spec. prisotne seznanila z razsodbo Delovnega sodišča v Murski Soboti, ki je tožbo bivšega direktorja ZD Ljutomer mag. Tomislava Nemca, podano zoper domnevnih nepravilnosti pri izboru direktorja/ice ZD Ljutomer v letu 2015 ovrglo kot neutemeljeno.

Nabavili novo urgentno vozilo, urgentni ultrazvok in razširili paleto urgentnih preiskav
V nadaljevanju je Jurica Ferenčina, dr. med., specializant ZD Ljutomer predstavil realizacijo plana po posameznih enotah za leto 2015, ki je bil presežen, v nekaterih enotah kar precej. V letošnjem letu sledijo istemu trendu realizacije plana, kot v preteklem letu. Nabavili so tudi nekaj nove opreme za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev za paciente, ki je bila dotrajana. Tako so v celoti opremili fizikalno terapijo, splošne ambulante, prenovili otroško šolski oddelek in opremili kardiološki kabinet. Slednji sedaj razpolaga tudi z bolj kompleksnimi diagnostičnimi aparaturami. V kliničnem laboratoriju je bil nabavljen nov hematološki analizator, poseben poudarek pa so dali na razvoj nujne medicinske pomoči in prevoz bolnikov. Tako so nabavili novo urgentno vozilo, urgentni ultrazvok, razširili so tudi paleto preiskav, ki jih lahko opravljajo na urgenci – ob pacientu. So pa tudi v procesu nabave vozil za nenujne prevoze.

Kot je bilo povedano, je bilo veliko strokovnega znanja in truda vloženega v pripravo dokumentacije, obnovitev in pridobitev licenc, ki so potrebne za izvajanje vseh zdravstvenih storitev. Tako so v lanskem letu ponovno pridobili licenco – dovoljenje za opravljanje dela v kliničnem laboratoriju, maja 2016 so pridobili naziv Učni zavod (poleg bolnišnice Murske Sobota edini zdravstveni zavod v Pomurju). Dokumentacijo, ki jo potrebujejo, sprotno dopolnjujejo in sicer standardizacija diagnostičnih in terapevtskih postopkov, ureditev dokumentacije za mrliško pregledno službo, ... Partnersko sodelujejo z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki ter ostalimi organizacijami. Prijavljajo se tudi na razpise projektov, ki so financirani s strani Evropske unije. Dejavnost ZD Ljutomer so v letu 2015 razširili z doregistracijo dejavnosti dolgotrajne oskrbe in nege na domu. "Veliko pa smo in še dajemo na strokovni razvoj zaposlenih, katerim gre tudi posebna zahvala za opravljeno delo, trud in seveda za podporo moji kandidaturi za direktorico", je povedala v. d. direktorice ZD Ljutomer, Suzana Makoter.

Simona Šilec, dr. med., spec. druž. med., je prisotne seznanila, da je UE Ljutomer ena redkih v Sloveniji, kjer so vsi župani občin ustanoviteljic podpisali Listino o podpori pri izvajanju programa Svit.

Analize in statistični podatki opravljenega dela kažejo na porast števila obravnav, v ambulantah za 10 %, na področju NMP pa za kar 35%. Poudarjeno je bilo, da priznanja, ki jih je ZD Ljutomer prejel s strani Ministrstva za zdravje in drugih zavodov, kakor tudi analize dela, kažejo na visoko strokovno razvitost ter kakovostno zdravstveno oskrbo občanov, kar je rezultat timskega dela in dobrih odnosov med zaposlenimi.

Soglasje k poslovnemu načrtu ZD Ljutomer, Suzana Makoter ostaja v.d. direktorice
Županji in županom je bila predstavljena tudi strategija razvoja zdravstvenega doma, ki temelji na razvoju kadra, opreme in dodatnih programov. Ob koncu srečanja so županja in župani izrazili zadovoljstvo z delom Zdravstvenega doma Ljutomer, kakor tudi strategijo razvoja. S strani zaposlenih so bili povabljeni k aktivnejšemu sodelovanju pri delu in razvoju Zdravstvenega doma Ljutomer. Zaradi tega se bodo tovrstna srečanja izvajala tudi v bodoče.

Vse štiri občine ustanoviteljice - občina Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej so podale soglasje k poslovnemu načrtu Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2016, Suzana Makoter pa ostaja vršilka dolžnosti direktorice tudi v prihodnje, saj ni prejela popolnega soglasja k imenovanju občin Križevci in Veržej.

"Vodstvo in zaposleni svoje delo nadaljujemo, sledili bomo strokovnemu razvoju, s ciljem kakovostne obravnave pacientov in zadovoljstva zaposlenih. To pa je tudi osnovno razmišljanje in vizija naše v.d. direktorice Suzane Makoter, ki nas bo vodila še naprej. Navedeno daje zavodu in zaposlenim možnost razvoja in nadaljevanje poti, da Zdravstveni dom Ljutomer postane prepoznaven po svojem delovanju, strokovnosti, kakovostni oskrbi pacientov in prijaznosti do vseh," je ob tem še bilo poudarjeno.


Več v Gospodarstvo