SOČA v Prlekiji

Sestali so se predstavniki MCP-ja ter predstavnice murskosoboškega Centra za poklicno rehabilitacijo, ki deluje v okviru Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – SOČA

Prlekija-on.net, četrtek, 21. julij 2016 ob 14:05
SOČA v Prlekiji

SOČA v Prlekiji

Na delovnem razgovoru, ki je potekal nedavno v prostorih Mladinskega centra Prlekije na Spodnjem Kamenščaku so se sestali predstavniki MCP-ja (Nina Stegmüller, mag. psih.- strokovna voditeljica Centra za družino SOŽITJE, Drago Vaupotič - zaposleni animator-moderator in Rudi Stegmüller, vodja) ter predstavnice murskosoboškega Centra za poklicno rehabilitacijo, ki deluje v okviru Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – SOČA, Ksenija Šterman, dr. med. spec. medicine dela in Simona Roškar, univ. dipl. soc. del. ter tamkajšnja praktikantka.

V prijetnem dialogu in ustvarjalnem ozračju so si ogledali tukajšnje prostore in zunanji kompleks ter predstavili svoje poslanstvo z namenom tesnejšega in uspešnega sodelovanja v bodoče.

Tako MCP deluje konstantno od uradne registracije v letu 1994 ter svoje aktivnosti uspešno nadgrajuje ter si pri svojih aktivnostih izredno prizadeva tudi za vlaganje v človeške vire, torej za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, oseb z manj priložnostmi, invalidov ter mladih. Takih zaposlitev v okviru izvajanja projektov in uresničevanja aktivne državne politike zaposlovanja je bilo od ustanovitve do danes že čez 50.

Center za poklicno rehabilitacijo (CPR) pa timsko načrtuje in izvaja programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov kompleksne rehabilitacije. Programe izvajajo strokovni timi  v Ljubljani, Mariboru, Ptuju in Murski Soboti, S svojo dejavnostjo  pokriva Center potrebe na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja ter pokojninskega in invalidskega varstva. Programi temeljijo na bio-psiho-socialnem modelu, po katerem se poleg lastnosti posameznika in njegovi oviranosti in težav upoštevajo tudi vsi dejavniki ožjega in širšega okolja. Pri tem je zelo pomembna tudi aktivna vloga uporabnikov. Izhodišče njihovega dela je celostna ocena funkcijskih zmožnosti, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja ter vrste in stopnje oviranosti.

V sodelovanju z delodajalci preverjajo in načrtujejo potrebne prilagoditve izvajanja dela, delovnega mesta ter delovnega okolja. Cilj zaposlitvene rehabilitacije je omogočiti invalidu, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev ter v njej napreduje, ali pa se na drug način vključi v družbo.

Nosilec rehabilitacijskega procesa je rehabilitacijski tim. V timu sodelujejo: - zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa, - psiholog, specialist klinične psihologije, - delovni terapevt, - socialni delavec, - rehabilitacijski tehnolog, delovni inštruktor in – drugi strokovnjaki, na primer tiflopedagog pri obravnavi slepih in slabovidnih.

Dejavnost CPR se odraža v programih poklicne rehabilitacije kot sestavnem delu kompleksne rehabilitacije. Kompleksna rehabilitacija zajema vse postopke, ki pripomorejo k temu, da se pacient čim prej uspešno vrne na delo. S tem pripomorejo k zmanjšanju bolniškega staleža, invalidnosti in k zniževanju predolgih postopkov, do katerih pride zaradi zapletene komunikacije med raznimi udeleženci procesa. Tako izvajajo: - rehabilitacijski ocenjevalni program, - celostni rehabilitacijski program obvladovanja težav in izboljšanja funkcioniranja, - program poklicne orientacije. Ti programi trajajo 5 do 15 dni, napotitelj je osebni zdravnik, plačnik programov pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Center opravlja tudi razvojne programe in projekte: - zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih invalidov, tu program traja do 24 mesecev, napotitelj pa je Zavod RS za zaposlovanje, - poklicna rehabilitacija delovnih invalidov, ta program traja do 5 dni, napotitelj pa je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Rudi Stegmüller