Na ljutomerskem igrišču nove tribune in zaščitne mreže za goloma

Postavili so dve premični kovinski demontažni modularni tribuni, vsaka ima po 99 sedežev, skupaj torej 198 sedežev

Prlekija-on.net, torek, 26. julij 2016 ob 12:016
Nove tribune na nogometnem igrišču

Nove tribune na nogometnem igrišču

Nogometno igrišče v Športno-rekreacijskem centru (ŠRC) v Ljutomeru, kjer med drugim svoje tekme igra NK Ljutomer, ki nastopa v 3. SNL - vzhod ter se odvijajo tudi drugi športni in ostali dogodki, je bogatejše za nove tribune. Postavili so dve premični kovinski demontažni modularni tribuni, vsaka ima po 99 sedežev, skupaj torej 198 sedežev.

Občina Ljutomer je projekt novembra 2015 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Predračunska vrednost projekta je znašala 62.411,42 EUR z DDV. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini največ 20.062,00 EUR so prejeli dne 18. 4. 2016, sofinancerska pogodba je bila s strani Občine Ljutomer podpisana dne 15. 7. 2016.

Maja 2016 je bilo izvedeno zbiranje ponudb za dobavo in montažo kovinskih demontažnih modularnih tribun, ki bi se postavile ob glavnem nogometnem igrišču v ŠRC Ljutomer. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Elan inventa d.o.o. iz Begunj na Gorenjskem. Pogodba je bila podpisana dne 13. 6. 2016, pogodbena vrednost je znašala 33.990,95 EUR. Nadzor nad postavitvijo tribun je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave, stroški nadzora pa so znašali 986,00 EUR.

V okviru posodobitve športnega stadiona sta se postavili tudi dve zaščitni viseči mreži za nogometnima goloma na glavnem igrišču v višini 5 m in širini 30 m. Izvajalec del je bila družba Ograje Mihalič d.o.o. iz Stročje vasi. Vrednost del je znašala 5.892,00 EUR brez DDV.

Skupna vrednost projekta je znašala torej 40.868,95 EUR.

Ob tem je bilo tudi nekaj nesoglasij, saj naj bi pri NK Ljutomer želeli sedeže v barvi kluba, ki je v osnovi vijolična, občina pa se je odločila za sedeže v barvni kombinaciji občinskih barv - zelene in bele.  Ob tem naj še dodamo podatek, da je v minuli sezoni 3. SNL - vzhod, ekipo Ljutomera v povprečju na domačih tekmah spremljalo 117 gledalcev.


Več v Gospodarstvo