Uradno odprli na novo urejeno stanovanjsko sosesko Juršovka

Občina Ljutomer se je ureditve lotila skupaj s prebivalci Juršovke, ki so sodelovali v posebnih delavnicah, kjer so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev

Prlekija-on.net, ponedeljek, 1. avgust 2016 ob 09:073
Odprtje stanovanjske soseske Juršovka

Odprtje stanovanjske soseske Juršovka

V sklopu praznovanja 60. praznika Občine Ljutomer je v nedeljo, 31. julija 2016, potekalo odprtje novo urejene ljutomerske soseske Juršovka. »Interes vsake lokalne skupnosti je, da sledi tistemu, kar občani pričakujejo od nas, tistih, ki imamo določeno zaupanje, da pripomoremo k temu, da bi izboljšali kvaliteto življenja. Prepričana sem, da se je kvaliteta življenja na območju Juršovke zelo dvignila. Pred tremi desetletji, ko se je na tem predelu naše občine pričela gradnja, je šlo za umirjeno območje, ni bilo toliko prometa kot danes. Zaradi povečanega prometa smo se odločili za preureditev soseske, saj je potrebno dati prednost pešcem in kolesarjem. Zdaj se je potrebno prilagoditi novemu prometnemu režimu, ki služi predvsem varnosti,« je na otvoritveni slovesnosti dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki se je ob tej priložnosti zahvalila prebivalcem Juršovke za potrpežljivost v času izvajanja del.

Lansko leto se je na delu soseske Juršovka obnovilo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki je bilo dotrajano, kar je povzročalo oteženo vzdrževanje. V sklopu prenove se je tudi na novo uredilo prečkanje železniške proge. Dela je izvajalo lendavsko podjetje Legartis d.o.o.,  končna vrednost investicije pa je znašala 936.998,19 EUR (brez DDV).

V letošnjem letu so se zaključila še dela v sklopu prometne ureditev stanovanjske soseske Juršovka, kot območja stanovalcem prijaznega prometa. Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa pridobila v letu 2014. Izdelovalec idejne zasnove je bilo podjetje Biro skiro d.o.o. iz Ljubljane, izdelovalec projektne dokumentacije pa je bil BNG, Bojan Safran s.p. iz Kapelskega Vrha 14. Stroški izdelave projektne dokumentacijo so znašali 19.855,80 EUR. V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice, na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako sama prometna ureditev vsebuje številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil kot izvajalec del izbran ponudnik Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je dela opravilo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o. Vrednost izvedenih gradbenih del znaša 965.536,27 EUR (z DDV).

V okviru projekta se je uredila cesta v Kidričevi ulici, Aškerčevi ulici, Ulici 9. maja, Jurčičevi ulici ter delno na Mestnem bregu v skupni dolžini 2.092 metrov. Uredil se je nov pločnik v delu Kidričeve in Jurčičeve ulice, v preostalih ulicah se pločnik ni gradil, saj so tista območja s prometno signalizacijo določena kot območja umirjenega prometa. Zgradila so se štiri nova krožišča, ki služijo umiritvam hitrosti. V celoti so se obnovile obstoječe pešpoti, ko so sedaj ustrezno osvetljene in omogočajo neovirano uporabo tudi v času slabše vidljivosti. Sočasno s ureditvijo prometne infrastrukture sta podjetji Elektro Maribor in Teleing d.o.o. izvedli tudi rekonstrukcijo elektro in optičnega omrežja, ki je prej potekalo na drogovih, sedaj pa je le to položeno v zemljo. Na celotnem območju so se izvedli številni ukrepi za umirjanje hitrosti, obnovile in osvetlile pa so se tudi poteka na samem igrišču, kjer se je na novo postavilo nadstrešek, ki bo služil uporabnikom igrišča in prebivalcem. Na novo so bila zgrajena številna parkirišča, ki bodo omogočila ustrezen kratkotrajnega in dolgotrajnega sistem parkiranja. Po celotnem naselju so razporejene nove klopi, ob nekaterih klopeh pa so postavljena tudi otroška igrala.

Novo prometno ureditev v soseski Juršovka je pohvalil tudi dr. Aljaž Plevnik iz Urbanističnega inštituta RS, ki je na otvoritvi med drugim povedal: »Leta 2011 je Občina Ljutomer izdelala pilotno prometno strategijo, kot prva v Sloveniji za občine te velikosti. Izkazalo se je, da je ta strategija uspešna, saj je bila leta 2013 med tremi najuspešnejšimi v EU. In ta strategija je postala vzor tudi drugim slovenskim občinam. Juršovka je eden izmed prvih rezultat tega novega razmišljanja, nove prometne strategije, ki je dala v ospredje pešce in kolesarje. Pred izvedbo projekta smo opravili tudi meritve hitrosti avtomobilov in izmerjene hitrosti so bile tudi več kot 60 km/h, zato bi bila prenova s širitvijo cestišča neprimerna in bi vozila dosegala še višje hitrosti. Zaradi tega se je v sklopu prometne strategije, ki na območju ljutomerske občine predvideva območja umirjenega prometa, razmišljalo v drugi smeri, ki pa je danes vzgled številnim drugim lokalnim skupnostim

Urejeno sosesko je blagoslovil ljutomerski župnik Andrej Zrim.


Več v Gospodarstvo