Objavljamo odstopno izjavo Suzane Makoter, v.d. direktorja ZD Ljutomer

Suzana Makoter ocenjuje, da se na tak način ne bo dalo zadovoljivo in kvalitetno realizirati Plana razvoja ZD Ljutomer ter posledično za to ne želi prevzemati odgovornosti

Prlekija-on.net, sreda, 3. avgust 2016 ob 14:463
Suzana Makoter

Suzana Makoter

Kot smo že poročali, je Suzana Makoter, v.d. direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Ljutomer, podala odstopno izjavo, katero je v torek obravnaval Svet zavoda in sprejel sklep, da bo Makoterjeva do 15. septembra še opravljala delo vršilke dolžnosti, do takrat pa naj občini Veržej in Križevci ponovno razmislita o podpori in imenovanju Makoterjeve za direktorico.

Spodaj objavljamo odstopno izjavo, ki smo jo prejeli, v celoti.


ODSTOPNA IZJAVA

Vodenje ZD Ljutomer sem prevzela 17. junija 2015, kot v. d. direktorja, ker nisem dobila soglasja s strani občin Križevci in Veržej. Pojasnil za takšno odločitev niso podali. Bivši direktor g. mag. Tomislav Nemec je na sodišče vložil pritožbo zoper sklep Sveta zavoda o mojem izboru za direktorico Zdravstvenega doma, češ, da je sklep nezakonit. Letos v mesecu juniju je Delovno sodišče Murska Sobota razsodilo, da je pritožba neutemeljena in jo je ovrglo.

V dobrem letu mojega vodenja smo:
 1. Realizirali poslovni načrt 100 %, z dobičkom blizu 300.000 €.
 2. Obnovili otroški dispanzer in fizikalne terapije z lastnimi sredstvi.
 3. Opremili kardiološki kabinet s kompletno opremo za celovito kardiološko diagnostiko.
 4. Za nujno medicinsko pomoč (NMP) smo nabavili urgentno vozilo in lifepack, prenosni urgentni UZ, POINT OF CARE laboratorij.
 5. Za 35 % smo povečali oskrbo pacientov, ki smo jo opravili v ZD Ljutomer. S tem smo drastično zmanjšali napotitve na sekundarno raven, saj se jih večina konča s hospitalizacijo. Naša populacija je starejša in socialno ogrožena in z ozirom na to, si naši pacienti pogosto ne morejo privoščiti zdravnika, oddaljenega 25 km, zaslužijo pa si strokovno in človeško oskrbo.
 6. Nabavili smo dve vozili za nenujne sanitetne prevoze.
 7. Veliko smo vlagali v strokovni razvoj naših zaposlenih. Imamo dva zdravnika, ki sta inštruktorja na področju NMP za učenje mladih zdravnikov, kot edina iz vrst družinskih zdravnikov.
 8. Kupili smo hematološki analizator za laboratorij.
 9. Pridobili smo:
  • licenco za opravljanje dela na področju kliničnega laboratorija, izrečena je bila pohvala za odlično delo s strani Ministrstva za zdravje;
  • postali smo učni zavod, kot edini Zdravstveni dom v Pomurju;
  • doregistrirali smo dejavnost dolgotrajne oskrbe in nege na domu v statutu ZD Ljutomer;
  • s strani Ministrstva za zdravje smo povabljeni k razpisu, da postanemo Center za promocijo zdravja, saj smo opravili odlično delo na področju preventive;
  • povabljeni smo k sodelovanju pri dveh evropskih projektih, aktivnosti intenzivno potekajo na področju dolgotrajne nege na domu in na področju zdravstvene oskrbe ljudi v ruralnih področjih.
 10. Analize dela zaposlenih kažejo visoko kakovostno zdravstveno oskrbo naših občanov, kar je rezultat timskega dela in dobrih odnosov med zaposlenimi.
 11. V letošnjem letu bomo zaposlili specialista družinske medicine, specialista pediatra, iz lastnih sredstev plačujemo specializacijo iz medicine dela in tako bo dolgoročno mladi zdravnik opravljal preglede za potrebe medicine dela 4 ure na dan.
 12. Po predhodnem soglasju Sveta zavoda so bile podane kazenske ovadbe, in sicer zoper predhodno vodstvo zaradi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob skrbnem pravnem pregledu. Prav tako je bila podana kazenska ovadba zoper zaposleno osebo Zdravstvenega doma Ljutomer, ki je načrtno in sistematično uničevala poslovno dokumentacijo našega zavoda.
Letos sem bila v aprilu ponovno izbrana za direktorico ZD Ljutomer. Na seji Sveta zavoda sem od skupno 9 članov dobila 8 glasov za, predstavnik Občine Veržej se je glasovanja vzdržal. Plan razvoja ZD Ljutomer za leto 2016 je bil na seji Sveta zavoda v mesecu aprilu soglasno potrjen, prav tako so ga potrdili tudi vsi Občinski sveti občin ustanoviteljic ZD Ljutomer.

Pri dajanju soglasja k imenovanju direktorja sta Občini Križevci in Veržej ponovno podali nesoglasje k mojemu imenovanju. Obrazložitev za to odločitev ni bila podana. Obe občini podpirata strokovni razvoj ustanove, naše delo ocenjujeta kot zelo dobro, tudi delo v timih, po drugi strani pa mojega imenovanja za direktorico ZD Ljutomer ne podpirata. Na tak način in na osnovi tovrstnih odnosov ne morem in ne želim voditi ZD Ljutomer, zato ODSTOPAM od v. d. vodenja, saj ocenjujem, da se na tak način ne bo dalo zadovoljivo in kvalitetno realizirati Plana razvoja ZD Ljutomer ter posledično za to ne želim prevzemati odgovornosti.

V Ljutomeru, 15. julija 2016

Suzana Makoter, dr. med. spec.
v. d. direktorice ZD Ljutomer