Film o 150-letnici Rdečega križa Slovenije

Prikaz veličine vloge te humanitarne organizacije pri nas

Filip Matko Ficko, četrtek, 18. avgust 2016 ob 09:48
Seja ožje delovne skupine 17. avgusta 2016

Seja ožje delovne skupine 17. avgusta 2016

Letos v Sloveniji praznujemo 150-letnico ustanovitve najstarejše humanitarne organizacije pri nas - Rdečega križa Slovenije. Zvrstile so se že številne prireditve, mnoge se še bodo, pri RTV Slovenija pa so se odločili posneti tudi 50-minutni dokumentarni film.

Zatorej so pri Rdečem križu Slovenije imenovali ožjo delovno skupino za pripravo gradiva predvidene oddaje in 17. avgusta se je na sedežu RKS v Ljubljani (Mirje 19) ta skupina aktivistov RK zbrala na prvi seji pod vodstvom podpredsednice RKS Irene Nečemer. Na seji sta sodelovala še predsednik RKS prof. dr. Dušan Keber in generalna sekretarka RKS Renata Brunskole. Kot iztočnico za pogovor na prvi seji je osnovno gradivo pripravila članica ožje delovne skupine Mirjana Jarc, sicer strokovna sodelavka RKS za odnose z javnostmi in zbiranje sredstev.

Članice in člani ožje delovne skupine so pozdravili osnovno zamisel 50-minutne oddaje na RTV Slovenija, a imeli kar nekaj pripomb. Menili so, da bosta največ k pripravi scenarija za oddajo lahko prispevala dolgoletna aktivista, nekdanja predsednica RKS Ivica Žnidaršič in nekdanji predsednik RK v Ljubljani Ivan Hvala. Obveljal pa je dogovor, da do konca prihodnjega tedna (27. avgust !) članice in člani ožje delovne skupine posredujejo svoje predloge za oddajo v pisni obliki, v mesecu septembru pa bi se naj sestali s scenaristko in novinarko predvidene oddaje Tatjano Markošek (zgodovinarka in novinarka) ter režiserko oddaje Vesno Lapajne.

Naj ob tem spomnimo, da je kraj Solferino v severni Italiji po bitki 24. junija 1859 obiskal Jean Henry Dunant, ki je o videnem in doživetem napisal ter izdal knjigo »Spomin na Solferino«, knjigo s svojimi idejami o potrebnosti humanizacije vojn predstavil osebno vsem tedanjim evropskim voditeljem držav in leta 1863 je prišlo v Ženevi do ustanovitve Mednarodnega odbora za pomoč ranjenim v vojni - danes so to organizacije Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca v 189 državah sveta ! -, že tri leta pozneje, leta 1866, pa je bilo v Ljubljani ustanovljeno v okviru tedanje Avstro-Ogrske na območju današnje Republike Slovenije društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom z imenom »Društvo gospa za pomoč ranjenim in bolnim vojakom, vdovam in otrokom«, ki se je leta 1879 preimenovalo v »Žensko pomožno društvo RK za Kranjsko«. Istega leta je bilo ustanovljeno še »Moško domoljubno pomožno društvo RK za Kranjsko« in leta 1902 je prišlo do združitve ženskega in moškega društva. Po prvi svetovni vojni se leta 1918 ustanovi Slovenski Rdeči križ, po letu 1921 (ko se Kraljevino Jugoslavijo razdeli na banovine) pa se ustanovi Odbor RK Dravske banovine s pododbori (slednji so danes območna združenja RKS !). Ob začetku druge svetovne vojne, leta 1941, so društva RK v Jugoslaviji bila razpuščena, okupator je ustanavljal nova pod svojim nadzorom. Je pa 18. junija 1944, na tedaj osvobojenem ozemlju, bil Ustanovni zbor RKS v Gradacu v Beli krajini. Po letu 1945 se RKS organizira v okviru RK Jugoslavije, a 8. oktobra 1991 RKS izstopi iz RK Jugoslavije. Po sprejetju Zakona o RKS januarja 1993 še isto leto jeseni Mednarodni odbor RK ter Mednarodna federacija RK in RP na konferenci v Birminghamu priznata Rdeči križ Slovenije kot enakopravnega člana tega svetovnega humanitarnega gibanja.