Ustanovili Forum starejših Socialnih demokratov Prlekije

Forum sestavljajo člani stranke Socialnih demokratov iz Občin Ljutomer, Ormož, Križevci, Veržej in Razkrižje

Prlekija-on.net, sreda, 21. september 2016 ob 10:22
Ustanovitev Foruma starejših SD Prlekije

Ustanovitev Foruma starejših SD Prlekije

V petek, 16. septembra, je bil v Zdravilišču Bioterme Mala Nedelja, ustanovljen Forum starejših Socialnih demokratov, Območne Prlekija, katerega sestavljajo člani stranke Socialnih demokratov iz Občin Ljutomer, Ormož, Križevci, Veržej in Razkrižje.

Ustanovno slovesno srečanje je vodil predsednik Območne organizacije SD Prlekije Damjan Bogdan. Prisotne je nagovoril član predsedstva Foruma Starejših SD Slovenije, Ciril Magdič, ki je predstavil dosedanje aktivnosti ob ustanavljanju foruma, najpomembnejši pa so naslednji mejniki:

- Dne 2.12.2015 v Ljubljani, ustanovitev FORUMA STAREJŠIH SOCIALNIH DEMOKRATOV Slovenije.
Kot je bilo povedano, je sama ustanovitev bila izjemno medijsko in politično odmevna. Na ustanovnem forumu so postavili temelje nadaljnjemu organiziranju in delovanju. Predsednik je postal Franc Hočevar, izvoljeno pa je bilo tudi Predsedstvo.

- Dne 15. februarja 2016 se je sestalo Predsedstvo Foruma starejših Socialnih demokratov v Ljubljani. Na njem je bil sprejet Program aktivnosti FS SD in prihodnja organiziranost. Najpomembnejše iz programa aktivnosti je ustanovitev Programskih skupin, katere vodijo najvidnejši člani FS SD, so pa:
- Utrjevanje socialdemokratskih vrednot, katerega vodi Miran Potrč,
- Ohranitev zakonsko določenih pravic upokojencev in invalidov, vodi Anka Tominšek,
- Varna in zdrava starost, vodi jo Miloš Pavlica,
- Medgeneracijsko sodelovanje, vodi jo Jožica Puhar,
- Volilni program SD in definiranje zadev s področja delovanja FS SD.

Sprejetih je bilo več programskih ciljev, izmed katerih je najpomembnejši ustanovitev Forumov starejših SD pri Območnih organizacijah SD, po potrebi območij pa je mogoče, tudi v občinskih. To pomeni, da morajo imeti močno in razvejano organizacijo in dovolj članov, ki bodo poiskali svojo identiteto v delovanju foruma.

- in dne, 16.9.2016 "ko so se zbrali na tem zgodovinskem trenutku tu, v Biotermah, da ustanovimo Forum Starejših Socialnih demokratov pri Območni organizaciji »Prlekija«" je poudaril Magdič.

Po posvetovanjih z Občinskimi organizacijami, Ljutomera, Križevec, Ormoža in za področje Veržeja in Razkrižja in njihovimi glasovanji, je bilo v njihovih organizacijah odločeno, da Forum starejših SD pri Območni PRLEKIJA vodi Ciril Magdič, OO SD Križevci Marko Milič, OO SD Ljutomer Jože Pečnik, OO SD Ormož Zdravko Hlebec in za Veržej Betka Gaberc.

Prisotni so z aplavzom potrdili izvoljene k nalogam v Forum starejših SD Območne Prlekija. V imenu vseh izvoljenih, se je novi predsednik, Ciril Magdič prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje.

V obdobju do novega leta ima FS SD Območne Prlekija vrsto zadolžitev. Najpomembnejša je vsekakor, da na prihodnjem delovnem srečanju zavzamejo določena stališča in mnenja foruma območne o:
- možnostih in potrebah organiziranja Občinskih organizacij FS,
- v skladu s potrebami, odločitvami in željami predlagajo člane za delovanje v programskih skupinah FS SD,
- promovirajo delovanje FS SD s poudarki na tematiki in problemih, ki najbolj zadevajo starejše, med katerimi velja posebej izpostaviti pri:
a) pokojninski politiki zahtevo po usklajevanju pokojnin, ki mora ohraniti svoje temeljno poslanstvo, to je zagotavljanje vrednosti pokojnin, usklajevanje tako po rasti plač in življenjskih stroškov ter ustanovitvi demokratskega sklada, kateri naj ne bi bil samo predmet obravnav dnevne politike, koalicijske pogodbe,
b) zagotavljanje dolgotrajne oskrbe o vzpostavitvi posebnega zavarovanja,
c) pravna država naj deluje učinkovito, pravično in dosledno,
d) v gospodarstvu morajo zahtevati ustvarjanje pogojev za učinkovito in ustvarjalno zaposlovanje tako mladih kot starejših,
- in nenazadnje, kar jim je bila ena od vodilnih misli ob ustanavljanju - spremljanje kvalitete življenja starejših v svojem okolju, evidentiranje problemov starejših in v primerih potrebe in zmožnosti tudi nudenje konkretne pomoči ter iskanja rešitve posameznih problemov, s tem pa sam krog nalog novonastalega foruma še zdaleč ni zaključen.

Prisotni so med komentarji zaželeli novoustanovljenemu Forumu starejših SD Območne Prlekija uspešno delo.