Ptuj je zelena destinacija, srebrno zelena

Zeleno politiko slovenskega turizma je za destinacijo Ptuj ob Svetovnem dnevu turizma, 27. 9. 2016, podpisal župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar

Prlekija-on.net, sreda, 28. september 2016 ob 16:06
Ptuj je zelena destinacija

Ptuj je zelena destinacija

Ptuj se je pridružil zelenim destinacijam Slovenije, ki sodelujejo v tako imenovani zeleni shemi Slovenske turistične organizacije. V torek, 27. septembra, so na dogodku Global Green Destinations Day na Ljubljanskem gradu naziv zelena destinacija podelili osmim destinacijam, ki so se pridružile slovenski zeleni mreži.  Ptuj je prejel srebrni zeleni znak, kar ga med zelenimi mesti v Sloveniji uvršča zelo visoko.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Na Ptuju so se odzvali na javni poziv Slovenske turistične organizacije za pridobitev znaka Slovenia Green Destination in konec avgusta tudi uspešno zaključili poročanje, ki temelji na globalnem standardu za presojo trajnostnega poslovanja turističnih destinacij Green Destinations Standard in naboru kazalnikov orodja ETIS - kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. Prijavo je koordiniral Zavod za turizem Ptuj.

»S pridobitvijo znaka pa se delo šele prav začne, saj se želimo na globalnem turističnem trgu vzpostaviti kot okolju in družbi prijazna destinacija, kar pa zahteva delo vseh, ki na Ptuju živijo,« pojasnjuje Katja Gönc, direktorica Zavoda Za turizem Ptuj in koordinatorica zelene sheme na destinaciji. »Dokazali smo, da izpolnjujemo kriterije za zeleno destinacijo, zdaj pa se začno naša prizadevanja za sezonsko porazdelitev turizma, aktivno vključevanje lokalne skupnosti, za uvajanje zelenih inovacij ter nenehna odgovornost do naravnega in družbenega okolja

Zeleno politiko slovenskega turizma je za destinacijo Ptuj ob Svetovnem dnevu turizma, 27. 9. 2016, podpisal župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar: »S podpisom se zavezujemo, da si bomo prizadevali uresničevati deset trajnostnih načel in si nenehno prizadevali za izboljšave. Turizem je pomemben segment razvoja Mestne občine Ptuj in prejeto priznanje pomeni tudi dodatno kredibilnost na turističnem trgu


Več v Kultura in izobraževanje