Ljutomerčani proti daljnovodu

Nezadovoljni krajani, ki so proti predvideni trasi daljnovoda Cirkovce-Pince, so ustanovili odbor civilne iniciative Ljutomer

Prlekija-on.net, četrtek, 26. november 2009 ob 10:357
Franc Slokan

Franc Slokan

Do konca tega meseca poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kilovoltov (kV) na trasi med Cirkovcami in Pincami. V ljutomerski občini so javno obravnavo, na kateri je bil predstavljen dopolnjeni osnutek ter širši javnosti obrazložena širša trasa, že opravili, na seji občinskega sveta, ki bo v torek, 1. decembra, pa bodo tudi svetniki povedali svoje mnenje.
Stališče širše zainteresirane javnosti je, da trasa daljnovoda ne sme potekati po poselitvenem območju občine Ljutomer oziroma po območjih krajevnih skupnosti Stara cesta, Cezanjevci in Ljutomer, takšno stališče pa je ljutomerska občinska uprava pripravila tudi za prihajajočo sejo. Ustanovljen je bil že tudi odbor civilne iniciative Ljutomer, ki je odločno proti predvideni trasi daljnovoda, katerega dolžina na območju občine Ljutomer po predvideni dokumentaciji znaša dobrih deset kilometrov.

Nasprotovanje že od začetka

K osnutku programa priprave tega lokacijskega načrta je okoljsko ministrstvo občino Ljutomer zaprosilo za mnenja in priporočila že v letu 2001, vendar je že takrat ljutomerska občina sporočila, da se ne strinja s potekom trase, ki je predvidena v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Dve leti pozneje je okoljsko ministrstvo po sprejetju programa priprave in začetku izdelave lokacijskega načrta občino Ljutomer zaprosilo za predstavitev trase daljnovoda, krajani naštetih krajevnih skupnosti pa so ponovno odločno zavrnili ponujeno traso daljnovoda. Tudi na podlagi opravljene primerjalne študije, ki je zajemala dve različici trase, je leta 2005 občina Ljutomer zavrnila njeno potrditev. Po dodatnih usklajevanjih se je občina Ljutomer pridružila občinam Črenšovci, Lendava, Beltinci in Velika Polana, kjer prav tako niso potrdili primerjalne študije. Te občine so namreč leta 2005 zahtevale, da pristojna ministrstva zagotovijo odškodnino za razvrednotenje pokrajine, enako kot so dobile druge občine nadomestilo za avtocestni program. Šele leto dni pozneje so občine od gospodarskega ministrstva prejele odgovor, da je zahtevek občin nesprejemljiv. Sredi leta 2006 se je v proces vključila vlada Republike Slovenije in sprejela sklep o najustreznejšem poteku trase daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce-Pince brez mnenja občin. Občina Ljutomer je znova posredovala in aprila 2007 prejela dopis, da bodo pri pripravi državnega lokacijskega načrta upoštevali pripombe, dane v času razgrnitve.

Skupno proti državi

V času javne razgrnitve, natanko 10. novembra letos, so se sestali krajani iz naselij Mekotnjak, Spodnji in Zgornji Kamenščak, Cezanjevci, Noršinci, Babinci, Krapje in Mota in sprejeli sklep, da se ne strinjajo z daljnovodom. Ob tem je okoli 70 prisotnih krajanov ustanovilo odbor civilne iniciative Ljutomer, ki ga kot predsednik vodi Franc Slokan, podžupan občine Ljutomer. "Napovedujejo, da bodo izplačevali odškodnine za tista zemljišča, kjer bodo stali daljnovodi, vendar se mi ne strinjamo s to opcijo. Nam ni sprejemljiva niti odškodnina niti renta, mi zahtevamo, da trasa daljnovoda ne poteka po območju naše občine. Povezali smo se že tudi s civilnimi iniciativami sosednjih občin, kjer se predvideva trasa daljnovoda, in bomo skupno nastopili proti državi," nam je povedal Slokan, ki s krajani deli mnenje, da ne podpirajo gradnje daljnovoda, predvsem ker je območje že sedaj preveč obremenjeno s komunalno infrastrukturo, daljnovod pa bi z negativnimi vplivi dodatno poslabšal kakovost življenja in videz krajine.