Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer, izzivi, ukrepi in nagrade

Predstavitev možnih ukrepov za novo Celostno prometno strategijo občine Ljutomer z razpravo

Prlekija-on.net, torek, 25. oktober 2016 ob 15:00
Predstavitev možnosti ukrepov za novo CPS

Predstavitev možnosti ukrepov za novo CPS

Tekom poletja in zgodnje jeseni je v občini Ljutomer na več načinov potekala izdelava analize stanja prometa v občini za potrebe priprave Prenove Celostne prometne strategije (CPS) občine. Poleg pregleda obstoječe strategije, terenskih ogledov in zbiranja podatkov je bilo izvedenih tudi več dogodkov in aktivnosti vključevanja javnosti. Izdelana je bila vizija razvoja prometa in izluščeni izzivi za nadaljnje ukrepanje.

Vizija je eden od osnovnih temeljev strateškega načrtovanja. Njen namen je, da zariše željeno prihodnost na določenem področju. Najbolj učinkovita je takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov. Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer je bila zato oblikovana skozi večstopenjski proces. Osnutek izjave o viziji je bil izdelan na delavnici s ključnimi deležniki, dopolnjen skozi javno razpravo in z izbiro temeljnih vrednot po mnenju javnosti v okviru ankete za prebivalce ter komuniciran širši javnosti v obliki razstave na Glavnem trgu v Ljutomeru v času Evropskega tedna mobilnosti 2016. Iz naštetih aktivnosti je izšla končna izjava o viziji razvoja prometa v občini Ljutomer, ki se glasi:

»S PAMETNIM NAČRTOVANJEM IN ZGLEDNO PROMETNO KULTURO V CELOTNI OBČINI SKUPAJ ZAGOTAVLJAMO DOSTOPNOST VSAKOMUR – KADAR KOLI, KAMOR KOLI, VARNO, VARČNO IN ZDRAVO.«

in bo vodilo za oblikovanje nadaljnjih korakov priprave Prenove CPS občine. K njej sodijo še TEMELJNE VREDNOTE, ki so štiri: 1) varnost udeležencev v prometu, 2) kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, 3) dostopnost za vse s poudarkom na skrbi za najmlajše in za stare in 4) zdravje prebivalcev. Ključnih izzivov urejanja prometa, ki so bili opredeljeni na podlagi rezultatov analize stanja in vizije, je pet: spreminjanje potovalnih navad, izkoriščanje potencialov za hojo in kolesarjenje, izboljšanje ponudbe JPP, upravljanje parkiranja in obvladovanje tranzita.

V luči vizije in ob upoštevanju ključnih izzivov so bili oblikovani strateški in podrobni cilji ter nato ukrepi za posamezna področja prometa. V ponedeljek, 24. oktobra 2016, je bila v Mestni hiši izvedena tudi javna predstavitev ukrepov, ki ji je sledila javna razprava. V okviru slednje so bili ukrepi rangirani po prioriteti za njihovo izvedbo. Dogodka se je udeležilo 20 občanov, prisotne je v uvodu nagovoril podžupan Janko Špindler, izvedeno pa je bilo tudi žrebanje nagrad sodelujočih v anketi za zaposlene, ki so jih prejeli Ivana Jakič, Liljana Kerčmar, Suzana Vlatkovič, Jasmina Simonič in Nataša Kukolj. Nagrajenci so za nagrado prejeli oddih v Biotermah.