Božična Prlekija

Prireditve odlikuje raznovrstnost pojavnih oblik in prireditvenega okolja

Dejan Razlag, ponedeljek, 7. december 2009 ob 07:12
Božična Prlekija

Božična Prlekija

Božična Prlekija je naslov projekta, katerega namen je med seboj vsebinsko in promocijsko povezati prireditve, ki se odvijajo na območju Prlekije v (pred)božičnem času in dvigniti kulturo praznovanja božičnih praznikov. Izbrane prireditve odlikuje raznovrstnost pojavnih oblik in prireditvenega okolja.
Projekt spodbuja prepoznavanje duhovne in kulturne dediščine kot vira kvalitetnih, prepoznavnih javnih prireditev, poudarja vrednote in možnosti dediščine za trajnostni razvoj in kakovost življenja na ruralnem območju, ohranja in širi tradicionalna znanja ter spodbuja ljubiteljsko kulturo na območju Prlekije. Projekt lahko označimo kot primer dobre prakse razvoja podeželja na osnovi duhovne in kulturne dediščine.

V sklopu projekta Božična Prlekija se bodo zvrstili naslednji dogodki:

Razstava slovenskih jaslic v Veržeju
V letošnjem letu v Kovačičevi dvorani Zavoda Marianum Veržej z velikim veseljem javnosti ponujamo na ogled drugo razstavo slovenskih jaslic, saj nas je k temu spodbudil izjemen medijski odziv in številčni obisk ob prvem gostovanju v letu 2008. Posebnost, zdaj že tradicionalne razstave jaslic v Veržeju, je, da si lahko obiskovalci na enem samem mestu ogledajo unikatne jaslice iz cele Slovenije. Z razstavo želimo obiskovalcem
približati vrste in tipologije sodobnih in tradicionalnih slovenskih jaslic, spodbujati zavest o pomembnosti ohranjanja slovenske duhovne in kulturne dediščine ter okrepiti prepoznavnost rokodelcev iz Prlekije in širše iz SV Slovenije.

Vzporedno z razstavo smo organizirali tudi poseben natečaj izdelave jaslic za otroke in mlade iz vrtcev, šol in župnij SV Slovenije.

Sodelujoče smo povabili, da se preizkusijo v izdelavi t.i. »prleških jaslic«, torej jaslic, ki, poleg osnovnega svetopisemskega sporočila o Jezusovem rojstvu, odražajo značilnosti kulturnega in naravnega okolja Prlekije.
Ustvarjalne izdelke otrok in mladih si lahko ogledate v preddverju Zavoda Marianum.

Drugo razstavo slovenskih jaslic si lahko ogledate med 4. 12. 2009 in 7. 1. 2010 vsak dan od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 ter po dogovoru za večje skupine.

od 4. 12. 2009 do 7. 1. 2010,
vsak dan od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00
v Kovačičevi dvorani zavoda Marianum.
Zavod Marianum Veržej
Puščenjakova ulica 1
9241 Veržej
T: 02 588 90 60 ali 041 357 640
E: janez.krnc@salve.si
S: www.marianum.si

Božična noč na Razkrižju
Ustvarjalci smo z veliko natančnostjo sledili svetopisemskemu izročilu Kristusovega rojstva. Hkrati pa smo v besedilo in scenarij predstave vključili vse tisto, kar se je v spominu ljudi ohranilo, od pesmi do besedila, povezanega s sveto nočjo. Skupaj s tehničnim osebjem v predstavi sodeluje 120 ljudi. Poleg igralsko-govornega dela je v predstavo vključeno veliko odličnega petja, tako celotnega cerkvenega pevskega zbora razkriške župnije, kot tudi vseh glavnih igralcev: Jožefa, Marije in drugih, ki del svojih vlog tudi odpojejo.

Tako je nastala 60 minutna predstava, ki poteka zelo tekoče, je kvaliteten kulturno-verski dogodek, kjer se s pesmijo, igro, recitali, povezujočim besedilom, kostumografi jo, podprto s solidnimi tehničnimi pripomočki, od razsvetlitve do ozvočenja, v šestih slikah predstavijo prizori: Angel Gabrijel obišče Marijo, Marija obišče sorodnico Elizabeto, Potovanje Jožefa in Marije v Betlehem, Iskanje prenočišča, Nastanitev v Štalci
in rojstvo ter Prihod treh kraljev.

Predstava je postavljena v edinstven naravni ambient ob Ivanovem izviru. Igralski prostor se dviga nad Ivanov izvir tako, da ima občinstvo lep pogled na celotno predstavo. Nedvomno je ta predstava največja prireditev v teh krajih.
Predstavo si ogleda iz leta v leto več obiskovalcev.

Če želite za božično novoletne praznike doživeti nekaj posebnega, izvirnega, povezanega z lepim naravnim okoljem, odlično igro, petjem in sceno, ste prijazno vabljeni na RAZKRIŽJE, k IVANOVEM IZVIRU, na uprizoritev predstave BOŽIČNA NOČ, in sicer:
v četrtek, 24. 12. 2009, ob 19.00,
v soboto, 26. 12. 2009, ob 18.00,
in v soboto, 02. 01. 2010, ob 18.00.

Ustvarjalci predstave vsem ljudem želimo, da bi božično-novoletne praznike preživeli v krogu tistih, ki jih imate radi, v krogu svojih najdražjih in da bi bilo leto 2010 leto MIRU, PRIJATELJSTVA in MEDSEBOJNEGA
RAZUMEVANJA.

v četrtek, 24. 12. 2009, ob 19.00
v soboto, 26. 12. 2009, ob 18.00
v soboto, 2. 1. 2010, ob 18.00.
Predstava na prostem pri Ivanovem izviru.
Turistično narodopisno društvo Razkrižje
Šafarsko 42
9240 Ljutomer
T: 02 584 99 12
E: tic@razkrizje.si
S: www.razkrizje.si

Božična vas v Banovcih
Banovci ležijo ob krajevni cesti Veržej - Šalinci, severozahodno od Ljutomera. Nadmorska višina kraja je okoli 182 m. Legenda pravi o obstoju gradu Lampiščak, ki naj bi bil avarskega ali slovanskega izvora. Zemljišče se imenuje po gradu in je obdano z jarkom Murice. Ponaredek slike morebitnega gradu neznanega avtorja je skrbno varovan v vaškem domu, in Banovčani, ponosni na svojo zgodovino, so si grad Lampiščak izbrali za vaški grb. Polovica prebivalstva se ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, preostali so zaposleni v okoliških naseljih. Vas je v zadnjih desetletjih močno spremenila svojo podobo, saj se je pojavilo veliko novogradenj, adaptacija starih kmečkih hiš pa je šla v nepravo smer. Le eno kmetijo so preuredili v prvotnem stilu.
Na vzhodnem delu so toplice s kampom in prenočišči. Prebivalci Banovcev so se navadili živeti z množico turistov. Veliko truda vlagajo v urejenost kraja, zato so že večkrat zapored prejeli priznanje Pomurske turistične zveze za najlepše urejen turistični kraj.

Delovanje TD Banovci, ki je bilo ustanovljeno 1994. leta, temelji na ohranjanju kulturne dediščine in oživljanju starih ljudskih običajev.

Zelo zanimiva je tradicionalna prireditev, letos deseta, Božična vas, ki se prične že zadnji teden v novembru s pletenjem dveh adventnih vencev, ki ju postavijo v centru vasi in na obronku blizu Term Banovci. Pri pletenju sodelujejo vaščani in gostje iz term. Posebnost Božične vasi so jaslice na prostem, ki v drugi polovici decembra zaznamujejo vas Banovci in zadnja leta krasijo že skoraj vsak dom. Nekatera gospodinjstva se
odločijo le za božično novoletno razsvetljavo s prazničnimi motivi. Zadnja leta jaslice pridobivajo na vsebini in strokovnosti, saj se je turistično društvo povezalo s salezijanski zavodom Veržej.
Vaščanom so pripravili predavanje o izdelavi in pravilni postavitvi jaslic, kar je prispevalo k želenim rezultatom.

Božična vas je postala znana širom po Sloveniji in jo v prazničnem decembru obišče na tisoče obiskovalcev. Domačini ogrejejo goste s kuhanim vinom, domačimi dobrotami, predvsem pa s svojo gostoljubnostjo. Na «štefanovo« je v centru vasi božično novoletni koncert, na katerem sodelujejo pevci in godci od daleč in blizu.

Okrog »treh kraljev« je v termah razglasitev rezultatov najlepših jaslic, ki jih ločeno ocenita strokovna komisija in gostje iz term. Nagrade prispevata Občina Veržej in Terme Banovci.

od 15. 12. 2009 do 7. 1. 2010.
Ogled jaslic na dvoriščih hiš.
28. 12. ob 19.30 - koncert na vasi.
TIC Veržej
Puščenjakova ulica 1
9241 Veržej
T: 051 654 778
E: center.duo@siol.net
S: www.centerduo.si

Božični koncert v Ljutomeru
Komorni zbor Orfej iz Ljutomera deluje od leta 1989. Stalna umetniška vodja in dirigentka zbora je Romana Rek, diplomantka Akademije za glasbo v Ljubljani.

V zadnjih letih je zbor prejel vrsto priznanj. Leta 2005 je zastopal Štajersko in Prekmurje na sklepnem koncertu ob 15. mednarodnem dnevu zborovskega petja v veliki dvorani Slovenske fi lharmonije. Leta 2006 je na Regijskem tekmovanju odraslih zborov Štajerske in Prekmurja dosegel najvišje število točk in prejel zlato priznanje. Na zborovskem tekmovanju »Naša pesem 2007« je zbor prejel srebrno priznanje. V letu 2009 so se pevci in pevke udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih zborov v Pecsu na Madžarskem in osvojili drugo mesto v kategoriji mešanih zborov, dobili posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe Kyrie avtorja Knuta Nysteda ter prvo nagrado mesta Pecs (nagrada občinstva za najboljši zbor na tekmovanju).

Člani zbora se radi lotijo tudi nekoliko drugačnih projektov. V pomurskem prostoru so se uveljavili kot uspešen organizator in motor Mednarodnega zborovskega festivala Orfest.

Letos Komorni zbor Orfej praznuje svoj 20. rojstni dan. O tem, da je to jubilej, vreden posebne pozornosti, priča celoletna aktivnost članov zbora. Gostili so štiri priznane zbore (iz Japonske, Kanade, Indonezije in Maribora); izvedli cikel koncertov glasbe od 12. do 16. stoletja; uspešno tekmovali na mednarodnem tekmovanju v mestu Pecs; posneli in izdali jubilejno zgoščenko; pripravili razstavo fotografij in izvedli jubilejni koncert Prvih 20 let.

Jubilejno leto bodo pevci zaokrožili v duhu Božične Prlekije. Zapeli bodo v soboto 9. januarja 2010 (ob 20.00 uri) v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Zvestemu domačemu občinstvu bodo postregli z mašo Missa brevis slavnega skladatelja Franza Josepha Haydna. Da bo Haydnova stvaritev zazvenela v vsej svoji veličini, zagotavljata okrepljena pevska zasedba in komorni godalni orkester.

Naj vas glasba ponese v prihajajoče leto!

Komorni zbor Orfej
v soboto, 9. 1. 2010 ob 20.00
v cerkvi sv. Janeza Krstnika
Komorni zbor Orfej Ljutomer
Mestni breg 2
9240 Ljutomer
E: info@orfej.si
S: www.orfej.si

Nosilec projekta Božična Prlekija:
Zavod Marianum Veržej

Partnerji v projektu:
Občina Veržej,
Turistično-narodopisno društvo Razkrižje,
Kulturno društvo Orfej Ljutomer.

Projekt sofinancirajo:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt sofi nancira Evropska Unija

Povzeto po zloženki, ki jo je izdal Zavod Marianum Veržej - Center DUO
Več informacij na www.centerduo.si

Vabljeni!
Božična Prlekija vas pričakuje.