Na polju v Tešanovcih so po desetih letih spet pospravili sladkorno peso

Kmetje si prizadevajo, da bi spet prišla ta poljščina nazaj na polja, saj je dobičkonosna

Jože Žerdin, četrtek, 1. december 2016 ob 21:31
Spravilo sladkorne pese

Spravilo sladkorne pese

Aprila letos se je kmetovalec Franc Küčan iz Tešanovcev v občini Moravske Toplice odločil, da bo zasejal sladkorno peso na 35 arski njivi. Že deset let mineva odkar so kmetje na levem in desnem bregu reke Mure sejali to poljščino. Ker pa se je tovarna sladkorja v Ormožu prodala je tudi setev sladkorne pese zastala. Zato se je Franc Küčan odločil, da bo spet zasejal sladkorno peso, vendar pobrane sladkorne pese ne bo prodal, ampak jo bo podaril lovcem, živalskim vrtovom, za krmljenje živali, nekaj pa bo tudi pustil za domače prašiče.

Pri spravilu sladkorne pese so bili na njivi kmetje iz levega in desnega brega reke Mure, da so prišli pomagat pospravit pridelek kmetu Francu Küčanu, kajti letošnji pridelek je bil nadvse nad pričakovanjem, saj je zraslo kar 25 ton sladkorne pese. Peso so pospravljali z enorednim strojem za pobiranje sladkorne pese, katerega lastnik je Alojz Štuhec starejši iz Bolehnečicev pri Sv. Juriju ob Ščavnici.

Tako si kmetje prizadevajo, da bi spet prišla ta poljščina nazaj na polja, saj je dobičkonosna in bi jo spet uvrstili nazaj v kolobar. Kmetje bi radi sladkorno peso sejali, vendar pa v Sloveniji ni sladkorne tovarne za predelavo sladkorne pese, kajti najbližja tovarna sladkorja je na Hrvaškem v Virovitici ali v sosednji državi Avstriji. Kmetje v bodoče upajo, da se bo v Sloveniji našel investitor in zgradil tovarno sladkorja in bo kmetom omogočil, da bodo lahko spet sejali sladkorno peso.