Predlog za spremembo meje naselja Ljutomer in spremembo poteka ulice Mestni breg

Razlog za navedeno spremembo je oblikovanje novega stanovanjskega naselja

Prlekija-on.net, petek, 2. december 2016 ob 15:00
Razlog za navedeno spremembo je oblikovanje novega stanovanjskega naselja

Razlog za navedeno spremembo je oblikovanje novega stanovanjskega naselja

Občina Ljutomer je pričela s postopkom priključevanja dela enote urejanja prostora z oznako LJ 32 k naselju Ljutomer in s postopkom spremembe poteka ulice Mestni breg. Razlog za navedeno spremembo je oblikovanje novega stanovanjskega naselja.

K naselju Ljutomer tako želijo priključiti naslednje parcele v katastrski občini Kamenščak: 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 694 in z njimi nadaljevati potek ulice Mestni breg. Navedeno območje se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za stanovanjsko naselje v delu EUP LJ 32, objavljenim v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, št. 4/2014 in predstavlja glede na obstoječe dejavnosti in predvideno pozidavo s stanovanjskimi hišami smiselno, oblikovno in prostorsko nadaljevanje ulice Mestni breg.

O predlogu za določitev meje območja naselja Ljutomer in imena tega dela naselja je potrebno opraviti predhodno posvetovanje, ki se prične s to objavo in traja petnajst dni od dneva objave. Celotna vsebina predlogov sprememb, vključno z elaboratom za določitev območja z grafičnimi prilogami, s predpisanimi mnenji in potrdili državnih organov ter s predlogom občinskega odloka, je na vpogled na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, na Razvojno-projektnem oddelku, na spletni strani Občine Ljutomer ter v prilogi.

Na podlagi navedenega županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, poziva vse polnoletne osebe, ki imajo na območju naselja Ljutomer prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju svoj sedež, da k predlogu vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe pisno na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom »Za predlog Mestni breg«, v roku 15 dni od dneva objave tega poziva.