Mednarodni kegljaški turnir v Radencih

Jubilejna 60-letnica Kegljaškega kluba Nafta Lendava

Filip Matko Ficko, nedelja, 4. december 2016 ob 14:20
Mednarodni kegljaški turnir v Radencih

Mednarodni kegljaški turnir v Radencih

Kegljaški klub Nafta Lendava je v soboto, 3. decembra, še na edinem štiristeznem avtomatiziranem kegljišču v Pomurju (na obeh bregovih reke Mure) v Radencih pripravil ob svoji letošnji 60-letnici mednarodni kegljaški turnir, ki se ga je udeležilo 36 tekmovalk in tekmovalcev iz treh klubov: Kegljaškega kluba Nafta Lendava, Kegljaškega kluba Radenska Radenci ter Kegljaškega kluba iz Zalaegerszega na Madžarskem.

Upravni odbor KK Lendava v letošnjem jubilejnem letu sestavljajo Marjan Šalamun (predsednik), Zlatko Kuk (podpredsednik), Gabrijela Kolar Donko (tajnica), Sidonija Stanič (blagajničarka in Friderik Kramberger (član), ki so pripravili lično zloženko in v njej so zapisali: »Kegljaški klub Nafta iz Lendave v letošnjem letu (2016) praznuje 60-letnico delovanja. Zgodovina kegljanja na lendavskem področju sega v začetke leta 1900, takrat so že kegljali v gostinskih lokalih našega mesta. To so bila dvostezna kegljišča, izdelana iz zemlje ali lesa. Prva kegljaška tekma, ki je zabeležena v arhivih, je bila odigrana leta 1934 med nogometaši iz Murske Sobote in Lendave. Leta 1936 je bil ustanovljen kegljaški klub v okviru športne sekcije. V letu 1955 so se člani, ki so delovali v tej sekciji, skupaj z zaposlenimi v delovnem kolektivu Nafta odločili za izgradnjo dvosteznega kegljišča na lokaciji ob delavski menzi. Z izgradnjo kegljišča v letu 1955, ki je bilo dvostezno in asfaltirano, se je naslednje leto ustanovil Kegljaški klub Nafta Lendava, ki je bil registriran pri Kegljaški podzvezi Maribor. Kar nekaj let so se keglji postavljali ročno, trajalo je še kar nekaj časa, da se je zgradila še tretja steza in s tem tudi avtomatsko postavljanje kegljev. Razvoj kegljanja v Lendavi je šel naprej, še posebej, ko je kegljaški klub dogradil še četrto stezo in  s tem zadostil vse pogoje za delovanje in nastopanje v ligah Kegljaške zveze Slovenije. Klub je ponosen na svojo zgodovino, na ekipe, ki so nastopale pod okriljem varaždinske in čakovske regije, kot tudi na ekipe, ki so nastopale pod okriljem Kegljaške zveze Slovenije. Potrebno je omeniti lepe uspehe kegljaške igralke iz Lendave, Marike Varga, ki je v letu 1975 osvojila zlato in srebrno medaljo na evropskem prvenstvu za ekipo Jugoslavije v mladinski konkurenci. Kegljaški klub Nafta nastopa z moško in žensko ekipo v ligah Kegljaške zveze Slovenije kljub temu, da nima kegljišča že 10 let, vztraja in upa, da se bodo obljube o izgradnji objekta uresničile.«

Med potekom tokratnega mednarodnega turnirja v Radencih so ob 60-letnici podelili pisne zahvale članicam in članom ženske in moške ekipe KK Nafta ter jubilejne plakete, ki so jih prejeli: Stjepan Marciuš, Ludvik Jerebic (med ustanovitelji KK Nafta Lendava), Ivan Kramberger, Friderik Kramberger, Dušan Peric, László Büki (predsednik KK iz Zalaegerzsega), Marica Varga (bila zlata in srebrna v Evropi 1975), Občina Lendava in Kegljaški klub Radenska Radenci.

Na slavnosti so v svojih nagovorih Marjan Šalamun (predsednik KK Nafta Lendava), Bruno Pintarič (predsednik Športne zveze Lendava), Marica Varga (zlata in srebrna leta 1975) ter Dušan Pohovnikar (predsednik KK Radenska Radenci) vsi poudarili željo, da pride čim prej do izgradnje prepotrebnega kegljišča v Lendavi, kajti kegljaški šport si v deželi na obeh bregovih reke Mure zaradi vseh svojih dosedanjih uspehov to vsekakor zasluži.

Rezultati turnirja.